Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Gemeentelijke dienstverlening

Vanwege het coronavirus gaan veel zaken anders dan normaal. Toch probeert de gemeente inwoners zo goed mogelijk te helpen. De dienstverlening is wel aangepast en we vragen inwoners zoveel mogelijk digitaal te regelen. Bij een bezoek aan het gemeentehuis geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen. Dat doen we voor uw gezondheid en die van medewerkers van de gemeente. We hopen op uw begrip daarvoor.

Gemeentehuis, aanbiedstations en afval

Gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis blijven voorlopig hetzelfde. Tijdelijk zijn wij ’s avonds niet geopend. Onze openingstijden zijn: maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur.

Afspraak maken

Wilt u naar het gemeentehuis komen om bijvoorbeeld uw paspoort te verlengen? Doe dit dan alleen als deze binnen 2 weken verloopt. Kan het wachten? Maak dan een afspraak op een later moment. Let op: het is alleen mogelijk om met pin te betalen.

Vanwege de verspreiding van het coronavirus willen wij het aantal afspraken in het gemeentehuis beperken. Daarom is het op dit moment alleen mogelijk om voor onderstaande zaken online een afspraak te maken:

  • Aanvragen of verlenging paspoort of ID-kaart.
  • Aanvragen of verlengen rijbewijs.
  • Aanvragen van een verklaring omtrent gedrag.

Voor het doorgeven van een verhuizing of het aanvragen van een uittreksel hoeft u geen afspraak te maken, dat kunt u direct online regelen.

Voor alle andere zaken bel met (0316) 595 111 om een afspraak te maken.

Wilt u stukken bekijken die ter inzage liggen? Bijvoorbeeld een bestemmingsplan of vergunning? Bel dan naar (0316) 595 111.

Rijbewijzen

Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom zijn rijbewijzen tijdelijk langer geldig. Lees hier meer over de voorwaarden.

Trouwen

Vanaf 26 juni kunt u trouwen in de patio van het gemeentehuis of op een andere locatie. Voorwaarde is dat er altijd 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Alle gasten houden zich aan de maatregelen.

De patio in ons gemeentehuis is zo ingericht dat er voldoende afstand gehouden kan worden tussen de trouwambtenaar, het bruidspaar en de gasten.

Meer informatie over de verschillende ceremonies is te vinden op de pagina Regel uw trouwdag.

Voor alle ceremonies geldt:

  • Alle gasten ontsmetten bij binnenkomst de handen.
  • Bij binnenkomst staat een bord met een duidelijke boodschap om geen handen te schudden en afstand (1,5 meter) tot elkaar te bewaren.
  • Alle gasten houden zich aan de maatregelen.

Aanbiedstations

De openingstijden van de aanbiedstations zijn ongewijzigd.

Afvalinzameling

Het afval wordt zoals u gewend bent opgehaald. Bekijk de ophaaldagen van het oud papier en het overige afval in de AfvalWijzer.

Gezondheidsklachten? Blijf thuis!

Medewerkers van de gemeente nemen alle hygiënemaatregelen in acht om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo schudden wij tijdelijk geen handen en daarnaast houden wij minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, maar ook van onze bezoekers.

Wilt u het gemeentehuis of het aanbiedstation bezoeken, maar heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Blijf dan thuis. Maak een afspraak op het gemeentehuis op een moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Afval brengen naar het aanbiedstation? Doe dat alleen als het echt nodig is. Ziet u dat het druk is, sluit niet aan in de rij maar kom op een ander tijdstip terug. Kom met maximaal twee personen in een auto. Houd 1,5 meter afstand van elkaar en onze medewerkers.

Coronanieuws gemeente Zevenaar

Benieuwd welke besluiten en maatregelen wij deze week in onze gemeente hebben genomen? Via onze communicatiekanalen, waaronder website en social media, proberen wij u (dagelijks) op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Heeft u niet alles kunnen volgen? Dat kunnen wij ons voorstellen. Wekelijks plaatsen wij op vrijdagen een corona-weekoverzicht op Facebook en Twitter. Zo ziet u in één overzicht welke informatie wij die week gedeeld hebben.

Gemeenteraad

Raadsvergadering en commissievergaderingen

De commissie- en raadsvergaderingen vinden digitaal plaats. U kunt de vergaderingen online volgen of terugkijken.

Inspreken bij commissievergaderingen tijdens de coronacrisis

Als inwoner of vertegenwoordiger van een organisatie of instelling kunt u raadsleden op verschillende manieren benaderen. Heeft u een vraag, wens of suggestie? Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen waar u zich hard voor wilt maken of waarover u zich zorgen maakt? Of wilt u aanhaken op een geagendeerd onderwerp in de raadscommissie? U kunt dan inspreken bij vergaderingen van een raadscommissie. De gemeenteraad van Zevenaar vindt het belangrijk dat de inspraak van inwoners door kan gaan. Daarvoor zijn drie mogelijkheden. De griffie overlegt graag met u welke manier het beste bij u past.

Mogelijkheden voor inspraak:

  1. U kan deelnemen in de digitale omgeving waar de commissieleden ook zijn. Als u voor die mogelijkheid kiest, dan krijgt u een link van de griffie waar u op kan inloggen. We testen graag van tevoren met u of dat goed gaat. U ziet de commissieleden op het scherm en de commissieleden zien u. Zij kunnen dus vragen aan u stellen en u kan hen beantwoorden.
  2. Een andere manier om uw inspraak bij de commissieleden te krijgen is om uw inspraaktekst naar de griffie te sturen. De (commissie)griffier zal uw inspraaktekst tijdens de vergadering voorlezen. Het nadeel hiervan is wel dat eventuele vragen van raadsleden aan u niet gesteld, of door u beantwoord kunnen worden.
  3. Een derde manier die we u willen bieden is om fysiek in te spreken in het gemeentehuis. Wij zorgen in het gemeentehuis voor een omgeving, in een ruimte zonder commissieleden en zonder ander publiek, waar u uw inspraak doet achter een voor u opgestelde laptop. U doet dan mee in de digitale omgeving waarin de commissieleden ook deelnemen. U krijgt hulp bij het inloggen in deze omgeving. Uiteraard zullen de door de overheid ingestelde maatregelen als gevolg van het corona-virus nageleefd worden. U ziet de commissieleden op het scherm en commissieleden zien u. Zij kunnen dus vragen aan u stellen en u kan hen beantwoorden.

Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie via griffie@zevenaar.nl of (0316) 595168/595382. Dit kan tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 14.00 uur. De griffie is ook de plek waar u terecht kunt met eventuele vragen.

Overige dienstverlening

Gemeentelijke sportaccommodaties

Meer info over gemeentelijke sportaccommodaties is te lezen op de pagina Informatie over sporten.

Markten in de gemeente Zevenaar

De weekmarkt op vrijdag in het centrum van Zevenaar gaat (vooralsnog) door. Dit geldt ook voor markten op andere plekken in onze gemeente. Bij het besluit weegt mee dat de markten, net zoals de supermarkten, belangrijk zijn voor de voedselvoorziening. De markt is daarnaast verspreid over een groot gebied. Gemeente en marktondernemers nemen uiteraard wel hygiëne-maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De kramen staan verder uit elkaar en er zijn geen statafels, banken of stoelen.

Gaat u naar de markt? Houd, net zoals in de supermarkt, afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter) en betaal zoveel mogelijk met pin. Als u eten koopt, neem het dan mee naar huis en eet het daar op. Dat geldt landelijk ook voor andere afhaalmogelijkheden.