Landschap met water en bomen

Gemeente Zevenaar en Baston Wonen onderzoeken bouw van 30 flexwoningen

09 maart 2023
Algemeen nieuws

De Reisenakker is door het college aangewezen als een geschikte locatie voor flexwonen. Samen met woningcorporatie Baston Wonen gaat de gemeente de haalbaarheid onderzoeken. Ook bijeenkomsten met omwonenden maken hier onderdeel van uit.

Voldoende betaalbare huurwoningen

De gemeente Zevenaar en Baston Wonen werken samen aan het versnellen van nieuwbouwwoningen. De vraag naar betaalbare huurwoningen in de gemeente Zevenaar blijft groot. Hierbij zien we ook nieuwe woonvragen.
Een van de oplossingen is het bouwen van flexwoningen als aanvulling op het huidige woningaanbod. Hierover zijn partijen in gesprek.

Reisenakker geschikte locatie voor flexwonen

In oktober 2022 heeft de gemeenteraad het Plan Woningbouw vastgesteld. Het versnellen van de woningbouw en het bouwen van meer betaalbare woningen is onderdeel van dit plan. Ook zijn mogelijke locaties voor flexwoningen aangegeven die daarna zijn onderzocht. De locatie Reisenakker is door het college van burgemeester en wethouders als een geschikte locatie aangewezen.

Versnellen nieuwbouwwoningen

Flexwoningen kunnen sneller gerealiseerd worden. De procedures voor deze woningen zijn korter dan bij reguliere woningbouw. Ook gaat de bouw van de woningen sneller. Met deze woningen kunnen we op kortere termijn een bijdrage leveren aan de krapte op de woningmarkt vooral voor starters, statushouders en spoedzoekers. 

Het streven is om eind van dit jaar 30 flexwoningen te realiseren. De komende tijd onderzoeken de gemeente en Baston Wonen gezamenlijk de haalbaarheid.