Geen onderwijshuisvesting op Vestersbos

02 november 2023
Inwonersnieuws

Op 1 november 2023 heeft de gemeenteraad besloten over de nieuwe invulling van de locatie Vestersbos. Het college stelde onderwijshuisvesting (twee basisscholen, kinderopvang en een gymzaal) voor. De gemeenteraad heeft dit voorstel met 14 tegen 11 stemmen afgewezen. Er komt dus definitief geen onderwijshuisvesting op Vestersbos.

Onderwijshuisvesting

IKC de Wissel, IKC de Tamboerijn en gymzaal de Brug zijn sterk toe aan vernieuwing. Vestersbos bleek uit onderzoek de enige geschikte locatie in de gemeente Zevenaar waar het basisonderwijs, kinderopvang en een sportvoorziening samen kunnen komen. Andere locaties zijn helaas niet groot genoeg. Of niet beschikbaar op korte termijn. Dit plan gaat nu niet door.

Hoe nu verder met Vestersbos?

We begrijpen dat deze uitkomst een hoop vragen oproept over de invulling van Vestersbos. Bijvoorbeeld hoe het zit met de (eerder onderzochte) optie voor woningbouw. Helaas kunnen wij deze vragen nog niet beantwoorden. Het college gaat nu een nieuw voorstel voorbereiden voor Vestersbos. Uiteraard betrekken we omwonenden ook hierbij.

Voor wat betreft de onderwijshuisvesting van IKC de Wissel, IKCde Tamboerijn en gymzaal de brug zoeken we zo snel mogelijk naar een passende oplossing.