Gebiedsteams Goed voor elkaar

We vinden het van groot belang om de zorg en ondersteuning in de gemeente Zevenaar goed te organiseren voor onze inwoners: dichtbij en efficiënt. Dit gebeurt met de Gebiedsteams in Zevenaar, de teams vormen dé plek waar u terecht kunt met al uw vragen over zorg en ondersteuning en voor het realiseren van ideeën.

Gebiedsteams Goed voor elkaar

Goed om te weten

In het team zijn mensen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties actief. Het gebiedsteam zoekt naar praktische oplossingen voor uw vagen of problemen – klein of groot – rond zorg, opvoeding, ondersteuning of werk. Dat doen zij samen met u, met mensen in uw directe omgeving en met de vrijwilligers en organisaties in de wijk (het wijknetwerk). Als het nodig is, schakelen zij hulpmiddelen, professionele of specialistische zorg in.

Nieuwe werkwijze

Vanaf november 2018 starten de Gebiedsteams met een nieuwe werkwijze. Zij nemen een netwerkende, verbindende rol aan waarbij zij aansluiten bij de bestaande organisaties en activiteiten. Op deze manier kunnen de Gebiedsteams de Zevenaarse inwoners efficiënter ondersteunen bij hun vragen over zorg en ondersteuning.