traffic iconFietsstraat centrum – aanpassen Babberichseweg / Vondellaan

Vanaf mei zijn we aan de slag met het inrichten van de Babberichseweg als fietsstraat. Ook bij de kruising Didamseweg – Vondellaan zijn we aan het werk. Hier maken we een rotonde voor een veiligere verkeerssituatie. De aanpassingen zijn bijna klaar. In week 30 ronden we de werkzaamheden aan de fietsstraat en rotonde af. Na de bouwvakvakantie volgen nog de puntjes op de i.

Ventweg Vondellaan

Door een wijziging in de planning kunnen we de werkzaamheden aan de ventweg (voor de woningen aan de Vondellaan 2 t/m 12) helaas nog niet voor de bouwvakvakantie (weken 31, 32, 33) afronden. De nutsbedrijven, die de kabels en leidingen aan- en verleggen, hebben vertraging gehad bij hun werkzaamheden. De aannemer van deze nutsbedrijven (combinatie Trinitas) kan daardoor pas later starten met het aanleggen van de nieuwe waterleiding onder het voetpad / de ventweg. Ze beginnen hiermee in week 33. Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 tot 3 weken. Dit betekent dat wij de verharding niet meer voor de bouwvak kunnen aanbrengen. Wanneer de nutspartijen klaar zijn, richt Schagen Infra het gebied voor de woningen (2 t/m 12) opnieuw in. Naar verwachting is dit in de weken 35 en 36.

Ondanks deze vertraging kunnen fietsers en andere weggebruikers vanaf 24 juli al wel gebruik maken van de nieuwe fietsstraat en de rotonde.

Aanbrengen groen

In het najaar (plantseizoen) volgt nog het aanbrengen van het groen. De omgeving van de rotonde krijgt een parkachtige uitstraling. We maken op deze plek een combinatie van bloeiende vaste planten en heesters. Daarnaast komen er bloeiende bomen in verschillende afmetingen. Delen van het gras rond de rotonde krijgen bolgewassen. Zo zorgen we voor een fraaie entree naar het centrum, met planten die goed zijn voor de biodiversiteit.

In de bermen langs de Babberichseweg komen bomen en de berm wordt ingezaaid met een kruidenmengsel van plantensoorten die van nature hier voorkomen. Tussen de fietsstraat en het wandelpad aan de zijde van het Landgoed Huis Sevenaer plaatsen we een landschappelijke haag. Ook komt er een insectenhotel en plaatsen we nog een bankje langs de weg.

Aansluiting fietsstraat naar winkelgebied

Veel mensen hebben aangegeven dat ze een goede en veilige verbinding van de fietsstraat naar het winkelgebied belangrijk vinden. Daarom gaan we het parkeerterrein bij het centrum opnieuw inrichten en deze verbinding mogelijk maken. De afgelopen maanden hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en een ontwerp gemaakt. De plannen hebben we in juni aan de direct omwonenden en ondernemers laten zien. We hebben veel positieve reacties ontvangen. Het plan passen we op kleine onderdelen nog aan. De werkzaamheden aan het parkeerterrein starten in het eerste kwartaal van 2024.