Landschap met water en bomen

Fietsen door Rivierklimaatpark - een nieuwe routekaart

03 augustus 2023
Overig nieuws

De Gelderse Sport Federatie en Rivierklimaatpark IJsselpoort hebben een fietsroutekaart samengesteld, waarin interessante locaties uit het gebied Rivierklimaatpark IJsselpoort zijn weergegeven. Door de route te fietsen, krijg je een goed beeld van de mogelijkheden die het Rivierklimaatpark biedt, nu en in de toekomst.

Bewoners en bezoekers kunnen het plangebied van Rivierklimaatpark ontdekken met deze routekaart. In de routekaart wordt uitgelegd wat je onderweg tegenkomt, en wat de plannen zijn voor de toekomst van het gebied.

Samenwerkende partijen

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en Natuurmonumenten. Samen wordt vanuit één visie gewerkt aan de opgaven in het Rivierklimaatpark. Het programma is nu in de planuitwerkingsfase.

Deze samenwerking maakt onderdeel uit van een totaal plan waarin het riviergebied tussen Arnhem en Giesbeek toekomstbestendig wordt ingericht, door het uitvoeren van natuur- en rivierkundige maatregelen, zodat het een aantrekkelijke en veilige leefomgeving wordt. Met een goed bevaarbare IJssel, rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid en toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. Het duurt nog even voordat de uitvoerende werkzaamheden van start gaan, maar het gebied biedt nu al volop mogelijkheden voor recreatie en ontspanning.

Bewegen, cultuur en fietsen in Rivierklimaatpark

Rivierklimaatpark IJsselpoort organiseert samen met de Gelderse Sport Federatie en Cultuur Oost activiteiten in het plangebied op het gebied van beweging en cultuur. Hierbij houden we rekening met de natuurwaarden in het gebied. Zo gaat de fietsroute bijvoorbeeld alleen over bestaande wegen en fietspaden. De fietsroutekaart vindt u bij de plaatselijke VVV, de pontjes bij Rheden en Rhederlaag, en online via de website van Rivierklimaatpark.