Landschap met water en bomen

Extra aanpassingen om voorterrein Turmac Cultuurfabriek autoluw te maken

22 maart 2023
Algemeen nieuws

Het voorterrein van de Turmac Cultuurfabriek is autoluw ingericht in de vorm van een zogeheten ‘Shared Space’. Voetgangers, fietsers en auto’s maken samen gebruik van de ruimte. Het plein is in eerste plaats autoluw ingericht. Standaard parkeerplekken zijn niet aanwezig, alleen een aantal parkeerplekken voor personen met een handicap. Toch merken we dat er veel (auto)verkeer gebruik maakt van het plein. Dit zorg voor hinder. Daarom komen er extra aanpassingen.

Plein niet geschikt voor veel verkeer

De inrichting van het voorterrein is niet geschikt voor veel (auto)verkeer. Nu toch veel bezoekers en leveranciers met de auto of vrachtwagen op het plein komen, neemt de veiligheid af. Ook ontstaan er gaten in het wegdek.

Aanpassingen

Vanaf half april 2023 komen er extra aanpassingen om veel verkeer op het plein tegen te gaan. Zo plaatsen we naast de hoofdingang van de Turmac Cultuurfabriek uitneembare paaltjes om het verkeer tegen te houden. Ook geldt er vanaf dan een stopverbod. Hierdoor is het niet meer mogelijk om op het terrein te parkeren. Het laden en lossen van vrachtwagens valt hier ook onder. Met het instellen van het stopverbod gaan we hier ook op controleren. Daarnaast gaan we het grindpad voor het gemeentehuis en de cultuurfabriek verwijderen. Hier komt (klinker)bestrating voor terug. Er ontstaan dan geen kuilen meer in de weg. Tot slot krijgt het plein duidelijke bebording en ook verwijzingen naar het terrein.  

Hergebruik materialen

Voor de bestrating van het voorterrein maken we gebruik van klinkers die bij andere  wegaanpassingen (Kerkstraat en Raadhuisplein) zijn vrijgekomen. De grindverharding die er nu ligt, gaan we hergebruiken bij een aantal voetpaden in de omgeving van de Breuly.

Wij zien u graag in de Turmac Cultuurfabriek

Met de extra aanpassingen willen we u natuurlijk niet afschrikken. Het plein moet een plek zijn waar bezoekers op een prettige en veilige manier gebruik van kunnen maken. Wij zien u nog steeds graag in de Turmac Cultuurfabriek.