T/m dinsdag 28 april is het gemeentehuis geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur.
Kijk voor de openingstijden van de aanbiedstations op onze website.

Evenement: melding of vergunning

Goed om te weten

Wat is een evenement?

Een evenement is een gebeurtenis die voor publiek toegankelijk en ter vermaak is. Binnen de gemeente Zevenaar wordt onderscheid gemaakt tussen:

pdf Reguliere evenementenvergunning aanvragen (PDF, 95.81 KB) pdf Meerjaren evenementenvergunning aanvragen (PDF, 178.55 KB)

Voor alle evenementen gelden de door de burgemeester vastgestelde eindtijden:

Overzicht eindtijden evenementen
Evenement in: Eindtijd Einde muziek
Open lucht of tent
(behalve centrum)
1.00 uur
0.30 uur
0.30 uur
0.00 uur
Bestaande gebouwen* 1.30 uur 1.00 uur

* Behalve horeca of andere gebouwen die door een ontheffing of vergunning zijn gebonden aan eindtijden.

pdf Plattegrond centrum Zevenaar (PDF, 2.45 MB)

Wanneer melding

U hoeft uw evenement alleen te melden als:

 • Er niet meer dan 150 bezoekers komen.
 • Uw evenement geen geluidsoverlast geeft.
 • Uw evenement wordt gehouden tussen 10.00 en 23.00 uur.
 • Uw evenement niet wordt gehouden op de doorgaande wegen binnen de gemeente Zevenaar.

U dient de melding uiterlijk 15 werkdagen van tevoren in met het meldingsformulier.

Klein evenement melden met DigiD

Klein evenement melden met eHerkenning

Wanneer vergunning

U vraagt een evenementenvergunning aan indien een of meer van de volgende punten van toepassing is/zijn op uw evenement :

 • Er komen meer dan 150 bezoekers
 • Uw evenement geeft geluidsoverlast
 • Uw evenement begint vóór 10.00 uur of is na 23.00 afgelopen
 • Uw evenement wordt gehouden op de doorgaande wegen binnen de gemeente Zevenaar

Meerjarenvergunning

Een meerjarenvergunning kunt u voor maximaal 3 jaar aanvragen. Deze is bedoeld voor evenementen die vaker binnen de gemeente Zevenaar hebben plaatsgevonden en waarvan de organisator de intentie heeft deze de komende jaren te blijven ook te organiseren. De aard, omvang en locatie zijn ieder jaar hetzelfde.

Gebruiksmelding overige plaatsen

In de volgende gevallen hoeft u geen gebruiksmelding in te dienen:

 • Er is al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken verleend voor de activiteit, of;
 • Er is een evenementenvergunning noodzakelijk en in dat kader is, of worden de gegevens die bij deze melding zouden moeten worden aangeleverd, al aangeleverd. 

U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert:

 • Op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) zoals een bijeenkomst tent, tribune, podium plaatst; 
 • Of een andere constructie aanwezig is en er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is; 
 • Of geen evenementenvergunning met brandveiligheidseisen is verleend en ten minste één van de onderstaande situaties optreedt:
  • In een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen;
  • In de tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen; 
  • Een tijdelijke verblijfsruimte heeft die is bestemd voor meer dan 150 personen. 
 • Een melding is ook verplicht in alle gevallen dat u een activiteit op een plaats organiseert en u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.
pdf Gebruiksmelding overige plaatsen (PDF, 289.59 KB)

Melding brandveilig gebruik bij evenement

U moet een melding brandveilig gebruik indienen als u:

 • Gebruik maakt van een gebouw voor het houden van een evenement waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn.

U kunt een melding indienen via omgevingsloket.nl

Hoe werkt het

 • Een klein evenement meldt u minimaal 3 weken van tevoren. Vergunningaanvragen ontvangen wij graag minimaal 8 weken voor het evenement
 • Tijdens een evenement mogen meestal alleen horecabedrijven met een drank- en horecavergunning alcohol schenken. Wilt u alcohol verkopen, zoals bier, wijn, port of sherry? Dan moet u een ontheffing aanvragen

Antwoord

 • Melding: U krijgt geen bericht als uw melding van het evenement akkoord is. Als uw melding niet akkoord is of uw evenement niet aan de eisen voldoet, dan hoort u dat binnen 8 werkdagen na het indienen van uw melding
 • Vergunning: na het indienen van een vergunningaanvraag ontvangt u binnen 8 weken een reactie

Verkeersregelaars

Om de verkeersveiligheid bij evenementen te waarborgen is het soms nodig om verkeersregelaars in te zetten. Dat gebeurt onder meer als wegen tijdelijk worden afgesloten en het verkeer moet worden geregeld.

 • Om op te treden als verkeersregelaar moet u hiervoor formeel zijn aangesteld door de gemeente
 • Alleen personen van 16 jaar of ouder komen hiervoor in aanmerking
 • De verkeersregelaar krijgt een aanstelling van maximaal 1 jaar.

Meer informatie over de regels en de instructie vindt u op de website van de Stichting Verkeersregelaars Nederland. U laat via e-mail (gemeente@zevenaar.nl ) weten wie het examen met goed gevolg heeft afgelegd. Dan krijgen deze evenementenverkeersregelaars een aanstellingsbesluit toegestuurd.

Kosten

Overzicht tarieven evenement
Soort evenement Tarief 2020
Melding van een klein evenement Geen kosten
Regulier evenement (niet commercieel) € 61,00
Meerjarenvergunning (niet commercieel) € 122,00
Commercieel evenement tot 500 bezoekers € 162,00
Commercieel evenement tot 2000 bezoekers € 225,00
Commercieel evenement tot 5000 bezoekers € 830,00
Commercieel evenement tot 7500 bezoekers € 1.015,00
Commercieel evenement met 7500 of meer bezoekers (per bezoeker) € 0,41