Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Evenement: melding of vergunning

Goed om te weten

Wanneer een melding klein evenement?

 • Er komen niet meer dan 150 bezoekers.
 • Het evenement geeft geen geluidsoverlast.
 • Het evenement wordt gehouden tussen 10.00 en 23.00 uur.
 • Het evenement niet wordt gehouden op de doorgaande wegen binnen de gemeente Zevenaar.

Klein evenement melden met DigiD
Klein evenement melden met eHerkenning

Wanneer een evenementenvergunning?

 • Er komen meer dan 150 bezoekers.
 • Het evenement geeft geluidsoverlast.
 • Het evenement begint vóór 10.00 uur of is na 23.00 afgelopen.
 • Het evenement wordt gehouden op de doorgaande wegen binnen de gemeente Zevenaar.

Evenementenvergunning aanvragen met DigiD
Evenementenvergunning aanvragen met eHerkenning

Handboek evenementen

In het handboek evenementen gemeente Zevenaar is voor diverse partijen, zoals organisatoren, omwonenden, (hulpverlening)diensten omschreven welke omgangsvoorschriften er zijn rondom de organisatie van evenementen in Zevenaar.

Hoe werkt het

Melding klein evenement

 • Een klein evenement meldt u minimaal 15 werkdagen van tevoren.
 • U krijgt geen bericht als de melding akkoord is.
 • Als de melding niet akkoord is of het evenement voldoet niet aan de eisen, dan hoort u dat binnen 8 werkdagen na het indienen van de melding.

Evenementenvergunning

Het evenement waarvoor u een vergunning krijgt, plaatsen we in de klasse A, B of C. Hoe hoger het risico voor de veiligheid, hoe hoger de klasse. De gemeente kijkt hiervoor onder andere naar het soort evenement, het aantal bezoekers en hun leeftijd, en of er alcohol en/of drugs zijn.

A-evenementen zijn kleine evenementen met weinig risico
B-evenementen zijn middelgrote evenementen met een verhoogd risico
C-evenementen zijn grote risico-evenementen

Vraag de vergunning op tijd aan.

A-evenement: uiterlijk 8 weken voor het evenement
B-evenement: uiterlijk 12 weken voor het evenement
C-evenement: uiterlijk 16 weken voor het evenement

U ontvangt binnen 8 weken een reactie op uw aanvraag

Verkeersregelaars

Om de verkeersveiligheid bij evenementen te waarborgen is het soms nodig om verkeersregelaars in te zetten. Bijvoorbeeld als wegen tijdelijk worden afgesloten en het verkeer moet worden geregeld.

 • Verkeersregelaars worden aangesteld door de gemeente Zevenaar.
 • Een verkeersregelaar is minimaal 16 jaar.
 • De verkeersregelaar krijgt een aanstelling van maximaal 1 jaar.

Meer informatie over de regels en de instructie vindt u op de website van de Stichting Verkeersregelaars Nederland

Geef via e-mail (gemeente@zevenaar.nl) door wie geslaagd is voor het examen. Deze evenementenverkeersregelaars krijgen een aanstellingsbesluit toegestuurd.

Kosten

Overzicht tarieven evenement
Soort evenement Tarief 2022
Melding van een klein evenement Geen kosten
Regulier evenement (niet commercieel) € 62,85
Meerjarenvergunning (niet commercieel) € 125,80
Commercieel evenement tot 500 bezoekers € 167,05
Commercieel evenement tot 2000 bezoekers € 232,00
Commercieel evenement tot 5000 bezoekers € 855,90
Commercieel evenement tot 7500 bezoekers € 1046,70
Commercieel evenement met 7500 of meer bezoekers (per bezoeker) € 0,41