Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Een toekomstvisie op de kerkgebouwen in de Liemers en Doesburg

16 april 2021
De gemeenten Zevenaar, Duiven en Doesburg hebben samen maar liefst 31 religieuze gebouwen. Sommige gebouwen huisvesten bloeiende gemeenschappen, andere gebouwen kunnen met moeite opengehouden worden, staan in de verkoop of er is voor besloten ze uit dienst te nemen. Deze gebouwen hebben een grote betekenis, niet alleen voor de gelovigen van de gemeenschap maar ook voor veel inwoners van onze gemeente. Sommige zijn bepalend voor het straatbeeld, hebben emotionele waarde en vertellen iets over de historie.

Kansen benutten

De gemeenten Zevenaar, Duiven en Doesburg hebben de handen ineengeslagen voor een regionale kerkenvisie. En hebben Spectrum, partner met Elan gevraagd deze regionale kerkenvisie op te stellen, samen met het Gelders Genootschap en met de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland.

Zij hebben inmiddels gesprekken gehad met kerkeigenaren en locatieraden en gaan in gesprek met erfgoedorganisaties, inwoners en andere belanghebbenden. Welke kansen en uitdagingen liggen er voor de toekomst van de religieuze gebouwen? Zijn er mogelijkheden te bedenken om gebouwen (deels) een andere functie te geven en zo te behouden? Door met elkaar in kaart brengen wat de beleving, wensen en mogelijkheden zijn, kunnen kansen worden benut om waar mogelijk kerken als monumentaal erfgoed te behouden en de leefbaarheid in dorp en stad te vergroten.

Fietsroute

Een groot deel van de religieuze gebouwen zijn (rijks)monumenten en die zetten we graag in de schijnwerpers. In de zomer zal er een fietsroute beschikbaar komen langs deze bijzondere gebouwen. We houden u via het gemeentenieuws op de hoogte.