Important message

Vanwege de coronamaatregelen gaan de publieksbalies van het gemeentehuis op maandag & woensdag om 17.00 uur dicht (i.p.v. 19.30 uur). De ingang van de Turmac Cultuurfabriek (en het gemeentehuis) is vanwege werkzaamheden tijdelijk aan de straat Hydrofoor.

Duurzaamheid: een opgave voor Zevenaar en Gelderland

7 november 2019
Op woensdag 30 oktober vond een succesvolle thema-avond plaats waarbij inwoners, initiatiefnemers en belangen – en maatschappelijke organisaties in gesprek gingen met raads- en commissieleden over duurzaamheid. Het doel van de thema-avond in de Griethse Poort was drieledig; de informatie wordt als input gebruikt voor afwegingscriteria in het beleid, voor de omgevingsvisie en voor de Regionale Energie Strategie (RES).

In de Griethse Poort werd tijdens deze avond door circa 90 aanwezigen nagedacht  over de wensen, randvoorwaarden en het betrekken van inwoners bij duurzaamheidsinitiatieven met betrekking tot windturbines en zonnevelden. Heel belangrijk is het afwegen van verschillende belangen, zoals waar een initiatief mogelijk is, hoe kansrijk is het en wat de gevolgen zijn voor mens en omgeving.

De informatie die is opgehaald wordt de komende weken verwerkt en geeft goede richtlijnen voor een verdere uitwerking van de Zevenaarse duurzaamheidsopgave op het gebied van zonne- en windenergie. De gemeente is bezig met het maken van beleid en een omgevingsvisie. De omgevingsvisie beschrijft de lange termijn over de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Zevenaarse input voor de Regionale Energie Strategie

De opgehaalde informatie is niet alleen interessant voor Zevenaar, maar ook belangrijk  voor de rest van de regio Arnhem-Nijmegen. Gemeentes, waterschappen en de provincie Gelderland werken op dit moment samen met partners aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is bedoeld om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de opslag. De RES is onderdeel van een pakket aan maatregelen dat moet zorgen voor een CO2-reductie in Nederland. Dit filmpje legt uit wat de duurzaamheidsopgave voor Gelderland is en wat de RES inhoudt.