Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Drank- en horecavergunning

Goed om te weten

Wanneer vergunning

 • Als u een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij wilt starten of overnemen.
 • Als u een bestaande horecazaak van binnen verbouwt.
 • Als de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV.
 • Als er een andere leidinggevende of eigenaar komt.

Hoe werkt het

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar.
 • Alle leidinggevenden zijn van goed gedrag.
 • Er is altijd minimaal een leidinggevende aanwezig.
 • Elke leidinggevende heeft een Verklaring sociale hygiëne.
 • Uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte.

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

 • In de kantines hangen huisregels.
 • Barvrijwilligers krijgen cursussen.
 • Er is een bestuursreglement opgesteld (in verband met sociale hygiëne).

De voorschriften en beperkingen die in de gemeente Zevenaar gelden zijn vastgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Tijdelijke ontheffing

Wilt u buiten een horecazaak of bij een evenement alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een ontheffing Alcohol schenken nodig.

pdf Ontheffing verstrekken zwak-alcoholische dranken aanvragen (PDF, 1.18 MB)

12-dagenregeling

Als exploitant van een horecabedrijf mag u maximaal 12 keer per jaar een incidentele festiviteit organiseren waarbij u zich onder bepaalde voorwaarden niet hoeft te houden aan de reguliere geluidseisen. Gebruik het formulier om uw festiviteit te melden.

pdf 12 dagen regeling, incidentele festiviteiten melden (PDF, 80.47 KB)

Hoe werkt het

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen. Lees de toelichting aanvragen drank- en horecavergunning.

Voor commerciële ondernemingen

pdf Drank- en horecavergunning model A (PDF, 282.19 KB) pdf Bijlage drank- en horecavergunning model A (PDF, 250.61 KB) pdf Onderzoeksformulier besluit inrichtingseisen D&H wet (PDF, 205.73 KB) pdf Bibob vragenformulier (PDF, 56.14 KB) pdf Bijlage bij bibob vragenlijst (PDF, 317.12 KB)

Voor paracommerciële ondernemingen zoals een vereniging of stichting

pdf Drank- en horecavergunning model B (PDF, 270.79 KB) pdf Onderzoeksformulier besluit inrichtingseisen D&H wet (PDF, 205.73 KB) pdf Bijlage drank- en horecavergunning model B (PDF, 234.47 KB) pdf Tijdelijke ontheffing Drank- en Horecawet paracommercie (PDF, 1.11 MB)

Twijfelt u over het juiste formulier? Neem contact met ons op.

Horecaconvenant

Het Convenant Veilig Uitgaan in Zevenaar is in maart 2020 vastgesteld. Het convenant is overeengekomen door samenwerkende horecaondernemers in Zevenaar (georganiseerd in Koninklijke Horeca Nederland), de politie en de gemeente. In het convenant zijn afspraken gemaakt over sluitingstijden, afval, vandalisme, alcohol (en toepassing van wet- en regelgeving), glasoverlast, geluidoverlast, huis- en gedragsregels, ordehandhaving en communicatie.

U kunt als (nieuwe) horecaondernemer in de gemeente Zevenaar deelnemen aan het Convenant Veilig Uitgaan in Zevenaar door de verklaring van deelname in te vullen.
Het convenant kunt u hier opvragen.

Exploitatievergunning horecabedrijf

U hebt een exploitatievergunning horecabedrijf nodig als klanten direct eten en drinken bij u in uw horecazaak kunnen consumeren. Het gaat dus om horecazaken, maar ook om sportkantines. Ook voor het plaatsen van gokkasten of speelautomaten hebt u deze vergunning nodig.

Een Horeca-exploitatievergunning vraagt u online aan met DigiD of eHerkenning.

Kosten

U betaalt voor het aanvragen van een vergunning. Deze kosten (leges) worden ook in rekening gebracht als een aanvraag moet worden geweigerd.

Overzicht kosten Drank- en Horecavergunning
Aanvraag voor 2022
Commerciële ondernemingen (Model A artikel 3 Drank- en Horecawet) € 554,75
Paracommerciële ondernemingen (Model B artikel 3 Drank- en Horecawet) € 554,75
Wijziging leidinggevende € 193,85
Tijdelijke ontheffing (paracommercie) € 136,10

Terrasvergunning aanvragen

Wilt u als horecaondernemer een terras plaatsen, dan heeft u een terrasvergunning nodig. Ook als het terras op eigen terrein ligt. Ligt uw terras op gemeentegrond? Dan betaalt u precariobelasting. Dit is belasting die u betaalt voor het gebruik van de openbare grond.

Het terrasmeubilair (tafels, stoelen en bloem- en plantenbakken) moet verplaatsbaar zijn en mag niet zwaarder zijn dan 25 kilo. Terrasschermen zijn toegestaan tot 1.50 meter hoogt. Vanaf 1 meter moeten de schermen doorzichtig zijn.

Bij de aanvraag stuurt u een plattegrond en situatietekening mee waarop alle meubilair is ingetekend. Ook upload u foto’s van de tafels, stoelen, parasols en terrasschermen.

Wanneer krijg ik bericht?

Meestal beslist de gemeente binnen 8 weken op uw aanvraag (gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag ontvangen). De tijd die u eventueel gebruikt om uw aanvraag aan te vullen, wordt bij deze 8 weken opgeteld. In sommige gevallen verlengen wij daarna de termijn nog met maximaal 8 weken.