Derde spoor Zevenaar - Duitse grens

Het spoor tussen Rotterdam en het Italiaanse Genua is één van de belangrijkste goederencorridors (goederenvervoer over het spoor en bedrijvigheid daaromheen) in Europa. De Betuweroute is onderdeel van deze goederencorridor. Binnen de corridor is het traject Zevenaar - Duitse grens - Oberhausen nu nog een belangrijk knelpunt. Met de aanleg van een nieuw derde spoor kan de verwachte groei van het treinverkeer worden verwerkt.

Derde spoor Zevenaar – Duitse grens afgerond

Inmiddels is het derde spoor tussen Zevenaar en de Duitse grens klaar. Zo is de stroomvoorziening en beveiliging tussen Zevenaar en Emmerich vervangen. Het spoor tussen Rotterdam en Duitsland is daarmee voorzien van het Europees beveiligingssysteem ERTMS level 2. Ook zijn de sporen en wissels vernieuwd en zijn er nieuwe hogesnelheidswissels tussen Zevenaar en Zevenaar Oost gelegd. De overwegen Kerkstraat en Molenstraat in Zevenaar zijn verbreed en er vond een ombouw plaats van 1500 Volt naar 25 kV. Door deze aanpassing hoeven goederentreinen nog maar eenmaal van spanningssysteem te wisselen. Inmiddels zijn we nu klaar voor de ingebruikname van het derde spoor tussen Zevenaar Oost en de Duitse grens.

Derde Spoor Duitsland

De komende jaren wordt er aan de Duitse zijde nog volop gewerkt. Over een lengte van 70 kilometer wordt het derde spoor aangelegd tussen Emmerich en Oberhausen waarvan de bouw in 2016 officieel is gestart. Een immens project waarvoor DB Netz meer dan 100 viaducten nieuw laat bouwen of aan laat passen en tientallen overwegen laat opheffen. Omdat nog lang niet alle procedures afgerond zijn, is nog niet bekend wanneer het derde spoor in Duitsland gereed is.

Afsluitingen Betuweroute 2019

Net als in 2018 wordt er ook in 2019 en de jaren daarna periodiek aan het derde spoor in Duitsland gewerkt. De Betuweroute in Nederland is dan niet of alleen gedeeltelijk beschikbaar voor goederenvervoer. Dat wordt onder andere opgevangen door treinen om te leiden via de grensovergang bij Venlo en in mindere mate via de grensovergang bij Bad Bentheim. Meer informatie hierover volgt.

Meer informatie

Onder ‘Nieuws’ op deze website en www.prorail.nl/projecten/zevenaar is meer informatie te vinden over het project Zevenaar derde spoor. Hier is ook een informatiefolder beschikbaar. Daarnaast zijn er contactmogelijkheden via www.prorail.nl/contact of 0800 - 776 72 45 (gratis).