Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Denk mee over participatie

8 juli 2021
Met elkaar maken we van Zevenaar een aantrekkelijke en een fijne gemeente om in te wonen. Betrokkenheid van inwoners is daarbij van groot belang. Als gemeente willen we onze inwoners graag zo vroeg en zo veel mogelijk betrekken bij plannen en projecten. ‘Participatie’ is het sleutelwoord. Hoe gaan wij bij eigen plannen en projecten en die van derden de dialoog aan met de betrokkenen bij een plan? Soms gaat het om de realisatie van een speeltuin of weg en een andere keer over duurzaamheid of wonen zonder aardgas. Er zijn goede voorbeelden van participatietrajecten binnen onze gemeente, maar zeker ook minder geslaagde voorbeelden. Daarom zijn we benieuwd: wat kan de gemeente (of andere initiatiefnemers) volgens u doen om inwoners (nog) beter te betrekken? En hoe ziet u uw eigen rol daarin? Doe mee en vul voor 30 juli onze vragenlijst over participatie in.

Het invullen van de vragenlijst kan via https://nl.surveymonkey.com/r/8GLSSWC. Dit duurt ongeveer 5-10 minuten. Misschien bent u al eens betrokken geweest bij een project in uw wijk. Hoe heeft u dat toen ervaren? We willen ook graag weten waarover en op welke manier u wilt meedenken en meedoen. Vindt u het prettig om online (via bijvoorbeeld een platform) uw mening te geven? Of bent u liever aanwezig bij een fysieke bijeenkomst? En heeft u zelf misschien nog ideeën of tips? Wij zijn heel benieuwd naar alle reacties. 

Wat doen we met de resultaten? 

Tot 30 juli is het mogelijk om de vragenlijst in te vullen. Alle reacties worden meegenomen in de ‘Participatieleidraad’. Deze leidraad  is de basis waarmee de gemeente Zevenaar de komende periode participatie gaat vormgeven. Het biedt duidelijkheid in de wijze waarop een participatieproces doorlopen moet worden en geeft o.a. invulling aan de ‘hoe vraag’. Hoe willen wij dat er geparticipeerd wordt? Welke stappen moeten worden doorlopen om te komen tot een goed participatieproces? De Participatieleidraad wordt medio september 2021 besproken in de gemeenteraad.