Definitief ontwerp Arnhemseweg gereed

Publicatiedatum: 
21 november 2017
Het definitieve ontwerp van de Arnhemseweg is gereed. Onlangs zijn de plannen aan de direct omwonenden gepresenteerd. In een eerdere fase hebben zij hun wensen voor de herinrichting van de weg kenbaar gemaakt. Deze zijn vrijwel allemaal gehonoreerd en verwerkt in het definitieve ontwerp.

Bekijk de animatie van het ontwerp via onderstaande link.

Animatie

De provincie Gelderland gaat vanaf medio 2018/2019 samen met de gemeente Zevenaar de Arnhemseweg en de weg Hengelder aanpassen. Aanleiding is het groeiende verkeer in de regio, onder andere in verband met de geplande aanleg van de doorgetrokken A15 en de verbreding van de A12. Hiervoor is extra capaciteit nodig op het wegennet bij de snelweg.

Aanpassingen Arnhemseweg

De Arnhemseweg gaan we uitbreiden naar twee rijstroken in beide richtingen. De rotonde Arnhemseweg-Roodwilligen-Schellenkrans wordt een kruispunt met verkeerslichten. Langs de Arnhemseweg komt een nieuw, vrijliggend fietspad voor fietsers in beide richtingen. Ook krijgt de weg geluidreducerende voorzieningen, zoals een geluidwal en stil asfalt.

Meer informatie

U vindt de plannen en visualisaties van het ontwerp via www.gelderland.nl/a15-aansluitingen.