Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

De kermis in Zevenaar gaat door

21 juni 2021
Gemeente Zevenaar heeft wederom besloten om de jaarlijkse kermis in de stad Zevenaar door te laten gaan. De huidige coronamaatregelen laten dat ook toe. Net als in 2020 trekken de gemeente en de exploitanten gezamenlijk op om het terrein veilig in te richten. De kermis is van vrijdag 2 juli tot en met dinsdag 6 juli 2021.

Veel gestelde vragen

Gaat de kermis door? 

Ja de kermis gaat door. De kermis is van vrijdag 2 juli tot en met dinsdag 6 juli. De openingstijd op vrijdag 2 juli is om 17.00 uur. Alle andere dagen openen de attracties om 13.00 uur. Op vrijdag 2 juli is er van 16.00-17.00 uur een prikkelarm uurtje. De eindtijd wordt nog nader bepaald.

Waarom heeft de gemeente besloten de kermis door te laten gaan?

De huidige maatregelen van het kabinet laten kermissen toe. De actuele maatregelen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid

Welke regels gelden er op de kermis?

De voornaamste regel is dat we 1,5 meter afstand van anderen houden op het terrein en in de attracties. De actuele maatregelen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

En natuurlijk gelden ook voor de kermis de algemene hygiëne regels. 

  • Was vaak uw handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna uw handen.
  • Schud geen handen.

Welke maatregelen nemen de exploitanten?

De exploitanten zijn er verantwoordelijk voor dat bezoekers een onderlinge afstand volgens de corona-wetgeving houden bij hun attractie (afstand tot volwassene 1,5m tenzij dezelfde huishouding) en het desinfecteren van de attractie. Ook dragen ze zorg dat er veilig kan worden gewacht en houden ze samen met de gemeente toezicht dat het niet te druk wordt op het terrein. De exploitanten wijzen bezoekers op de regels door posters bij de kassa’s. Zij roepen regelmatig om dat er afstand gehouden moet worden. 

Hoe kan ik betalen voor de attracties?

Betaal bij de kassa’s zoveel mogelijk met uw pinpas en het liefst contactloos. Als u met contant geld wilt betalen dan is dat ook mogelijk. Maar doe dit wel veilig; leg het geld op de balie neer als u betaalt met bankbiljetten en munten. Zo voorkomt u handcontact met de kassamedewerker en wordt verdere verspreiding van het virus tegengegaan.  

Hoeveel bezoekers mogen er op de kermis komen?

In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt een maximumaantal van 1 persoon per 10m2. Deze regel geldt ook voor de kermis. Als het te druk wordt, kan de gemeente het  per terrein (tijdelijk) afsluiten. 

Wie ziet daarop toe?

De gemeente in samenwerking met de exploitanten, boa’s en beveiligers.   

En hoe zit het met afstand houden in de wachtrij of in de attracties?

Dit is de verantwoordelijkheid van de exploitanten, zij nemen maatregelen zodat voldoende afstand houden goed mogelijk is. Als dit niet goed wordt georganiseerd kan de gemeente besluiten om de attractie te sluiten.  

Is er een looproute?

Ja, op het terrein is een looproute aangegeven. 

Is het terrein vrij toegankelijk?

Het terrein is vrij toegankelijk. Als het te druk wordt, kan het zijn dat de gemeente (tijdelijk) het terrein afsluit.  Er zijn twee ingangen en twee uitgangen op het terrein. 

Wat als het te druk wordt?

De gemeenten en exploitanten houden samen toezicht op de drukte. Wordt het zo druk dat afstand houden moeilijk te handhaven is, dan sluit de gemeente het terrein (tijdelijk) af. Het kermisterrein wordt zodanig ingericht dat dit mogelijk is.

Wat als mensen zich niet aan de maatregelen houden?
Toezichthouders van de gemeente (boa’s) zijn aanwezig om overtreders te wijzen op de coronamaatregelen. Dit doen zij al vanaf het begin van de crisis. Betrokkenen zullen worden gewaarschuwd. De ervaring leert dat dit over het algemeen voldoende is. Als het echt noodzakelijk is, wordt er een bekeuring uitgeschreven. Maar dat wordt het liefs voorkomen. 

Waarom is er geen loterij?

De gemeente heeft gekozen voor een sobere kermis zonder extra activiteiten omdat dit op zo’n korte termijn niet meer te regelen is en om de extra toestroom van bezoekers op hetzelfde moment te voorkomen. 

Waarom is er geen meet en greet?

De gemeente heeft gekozen voor een sobere kermis zonder extra activiteiten omdat dit op zo’n korte termijn niet meer te regelen is en om de extra toestroom van bezoekers op hetzelfde moment te voorkomen. 

Waarom is er geen vuurwerk?

De gemeente heeft gekozen voor een sobere kermis zonder extra activiteiten omdat dit op zo’n korte termijn niet meer te regelen is en om de extra toestroom van bezoekers op hetzelfde moment te voorkomen. 

Welke attracties zijn er?

Nagenoeg alle exploitanten die jaarlijks naar de kermis komen, hebben aangegeven ook dit jaar te willen komen. 

Komt een prikkelarm uurtje?

Ja, op vrijdag 2 juli van 16.00 tot 17.00 uur organiseren wij samen met de exploitanten weer een prikkelarm uurtje. 

Wat betekent een prikkelarm?

De lichten worden gedimd en de volumeknop gaat omlaag. Een aantal attracties draait dan minder snel. Op die manier kunnen kinderen en volwassenen die anders last hebben van alle prikkels toch kermis vieren.

Is er ook schuttersfeest bij Sint Andreas?

Activiteiten die passen binnen de bestaande (horeca)vergunning mogen ook tijdens de kermis plaatsvinden. Dit betekent geen extra activiteiten waar een aparte evenementenvergunning voor aangevraagd moet worden. 

Is er ook een terras bij de Grietse Poort

Activiteiten die passen binnen de bestaande (horeca)vergunning mogen ook tijdens de kermis plaatsvinden. Dit betekent geen extra activiteiten waar een aparte evenementenvergunning voor aangevraagd moet worden. Een extra tent mag niet geplaatst worden op het terras aan de voorzijde.

Wanneer moet je niet naar de kermis komen?

Ook voor de kermis gelden de basisafspraken. 

  • Heb je klachten? Blijf thuis. 
  • Ben je ook benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven. 
  • Vermijd drukte. Is het druk op de kermis, kom dan een andere keer terug. 

Kom bij voorkeur niet op piekmomenten naar de kermis. De piekmomenten zijn zaterdagavond en zondagmiddag. Van de bezoeker van het evenement verwacht de gemeente Zevenaar dat bij toenemende drukte een kortere bezoektijd in acht wordt genomen.

Neemt de gemeente extra maatregelen om de ongeregeldheden zoals die van vorig jaar te voorkomen?

Ja, in samenspraak met exploitanten, beveiligers, boa’s, jongerenwerkers en politie worden extra maatregelen genomen om ongeregeldheden zo veel mogelijk te voorkomen.  

Hoe zit het dan met de vaccinaties en het parkeren?

Tijdens de week van de kermis zijn er een dusdanig aantal vaccins beschikbaar waardoor de extra parkeercapaciteit op de Oude Doesburgseweg niet hoeft te worden ingezet. De vaccinaties worden weken vooraf ingepland zodat nu al zicht is op het aantal vaccins wat in die week worden gezet. 

Wanneer kan ik het beste de kermis bezoeken?

Kom bij voorkeur niet op piekmomenten naar de kermis. De piekmomenten zijn zaterdagavond en zondagmiddag. Van de bezoeker van het evenement verwacht de gemeente Zevenaar dat bij toenemende drukte een kortere bezoektijd in acht wordt genomen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Bij de gemeente Zevenaar, (0316) 595 111 op werkdagen. Gedurende de kermis bij de toezichthouders en de kermismeester op het kermisterrein.