Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Corona herstelplan

In korte tijd is de wereld in de greep geraakt van het Coronavirus. De noodzakelijke maatregelen om het virus terug te dringen zijn erg ingrijpend voor ons leven. Maar ook voor de samenleving en de economie. Daarom zijn we druk bezig met het herstelplan.

Wat gaan we doen

In dit herstelplan brengen we de effecten van corona op de gemeente Zevenaar in beeld. Daarnaast kijken we welke maatregelen we kunnen nemen om het herstel ervan te stimuleren. Zo komen we zo goed mogelijk uit de crisis en bieden we de Zevenaarse inwoners, de ondernemers en het maatschappelijk leven een steuntje in de rug.

Wat gaan we doen?

In totaal is er vanuit de raad 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor maatregelen om te herstellen van de coronacrisis. We gaan aan de slag met steunmaatregelen, verdeeld over negen thema’s. De financiële steun vindt voornamelijk plaats binnen de thema’s economie en arbeidsparticipatie/ werk en inkomen , recreatie en sport en verenigingsleven. Benieuwd naar een greep uit de maatregelen? Lees dan verder.

Planning

Het herstelplan loopt van 2020 tot en met 2022.

Maatregelen

Verkeer, vervoer en waterstaat

Door de coronacrisis hebben veel aannemers weinig werk. Daarom kunnen we een aantal onderhoudsprojecten naar voren halen.

Maatregelen

 • We starten eerder met de Halve Maan in Lobith, de aanleg van een fietspad tussen Spijk en Lobith, grootonderhoud aan asfalt en de aanleg van de rotonde Oost/Vondellaan.
 • We hebben subsidie aangevraagd bij de Rijksoverheid om wegen en fietspaden verkeersveiliger te maken.

Economie

De economie is hard getroffen door de coronacrisis, ook in Zevenaar. De mate van herstel is sterk afhankelijk van hoelang de beperkingsmaatregelen aanhouden. Om de lokale economie een boost te geven zetten we in op maatregelen en projecten die we binnen twee jaar (mogelijk versneld) kunnen uitvoeren.

Maatregelen

 • We willen de entree van Hengelder opwaarderen en dit versneld uitvoeren in 2022. Dit maakt Hengelder toekomstigbestendiger.
 • We willen de revitalisering van Tatelaar eerder uitvoeren in de tweede fase van 2022.
 • We maken een actieplan voor het centrum van Zevenaar.
 • We willen de Markt herinrichten voor meer veiligheid, comfort en beleving voor de consument.
 • We willen Muldershof in 2022 herinrichten.
 • We starten in 2021 met een pilot van elektrische deelscooters op een bedrijventerrein. Ondernemers zijn beter bereikbaar door scooters beschikbaar te stellen voor werknemers.
 • We stellen een 1,5 meterteam samen. Zij ondersteunen ondernemers en instellingen op gebied van regelgeving en ondersteunende maatregelen.
 • We bieden klein MKB en ZZP’ers digitaliseringsvouchers aan. Dit helpt hen om beter online vindbaar te zijn, een kwalitatieve en veilige website te hebben en eventueel online verkopen te doen.
 • We helpen evenementenorganisaties in de organisatie en uitvoering van hun evenementen.

Onderwijs

Ook onderwijsinstellingen hebben het lastig en moesten omschakelen. Denk aan onderwijs op afstand, online leren, technologische inspanningen en meer. We doen wat we kunnen om onderwijsachterstanden zo veel mogelijk te beperken.

Maatregelen

 • We stimuleren organisatie om voorschoolse educatie voor peuters in te halen.
 • We besteden extra aandacht aan volwasseneducatie.

Sport, cultuur en recreatie (Vrijetijdseconomie)

We willen voorkomen dat mensen vereenzamen of hun gezondheid achteruit gaat door corona. Sport en cultuur helpen om te bewegen en onder de mensen te komen. Daarom is het juist nu belangrijk dat jong en oud mee blijven doen aan sport en sociale activiteiten.

Maatregelen

 • Wij brengen verenigingen geen huur en/of pacht in rekening voor de periode dat gemeentelijke sportaccommodaties gesloten zijn geweest. Sportverenigingen met eigen velden en/of gebouwen worden op gelijke wijze gecompenseerd.
 • Wij bieden verenigingen en maatschappelijke organisaties de mogelijkheid tot uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen 2020 en 2021.
 • We willen zo snel mogelijk de mogelijkheden bekijken voor een (omni)sportvoorziening op Sportpark Hengelder. Hier komen diverse sportverenigingen samen en worden voorzieningen samengevoegd.
 • We willen de bezuiniging van Kunstwerk! uitstellen van 2022 naar 2023.
 • Verenigingen die financieel in de knel komen vanwege corona kunnen wij mogelijk ondersteunen.

Veel Zevenaarse ondernemers verdienen hun geld in toerisme, horeca en detailhandel. Juist de toeristische sector is hard getroffen door de coronacrisis. We willen voorkomen dat gezonde bedrijven failliet gaan.

Maatregelen

 • We bevorderen de doorstroming binnen het toerisme door de toeristische bebording te updaten.
 • We voegen voorzieningen toe in de openbare ruimte langs toeristische routes. Denk hierbij aan oplaadpunten van e-bikes, bankjes, tafels en afvalbakken.
 • Maatregelen op Liemers niveau en in regionaal verband zoals uitvoering geven aan een marketingplan voor de Liemers, cursus gastheerschap van het landschap aan recreatieondernemers, vouchers voor vernieuwende bedrijfsideeën, acties om ons recreatiegebied beter op de kaart te zetten.

Sociaal Domein

Ook op gebied van zorg liepen veel zaken anders dan u gewend bent. Zo konden we bijvoorbeeld geen huisbezoeken afleggen en zijn zorgvragen tijdelijk stil gelegd, uitgesteld en/of verminderd door de coronacrisis.

Maatregelen

 • Onze prioriteit is en was zorgen dat inwoners nog steeds de zorg ontvangen die nodig is.
 • We willen zorgen dat verenigingen en basisvoorzieningen overeind blijven. Daarom passen we maatwerk toe bij bijvoorbeeld het zwembad, bibliotheken, (sport)verenigingen, theaters, dorps-en buurthuizen en meer.
 • We ondersteunen dorpshuizen met een eenmalige financiële bijdrage.
 • We willen een budget beschikbaar stellen om nieuwe initiatieven van inwoners en organisaties om te zetten naar algemene voorzieningen.
 • We investeren € 210.000 in de toekomstbestendigheid van verenigingen, vrijwilligersorganisaties en dorpshuizen.

Arbeidsmarkt/ werk en inkomen

De Zevenaarse arbeidsmarkt is flink aangetast door de crisis. ZZP’ers zonder opdracht, het aantal vacatures neemt af, er is directe inkomensondersteuning nodig en meer. Naast de landelijke maatregelen zoals de TOZO, TOGS en NOW hebben wij ook lokale maatregelen getroffen.

Maatregelen

 • De RSD verzet veel werk om de extra TOZO-aanvragen te verwerken. Daarnaast is het Liemers Ondernemers Portaal opgezet voor ondernemers uit de Liemerse gemeenten.
 • We willen starten met een pilot voor instapbanen om inwoners in trede 1/2a, die bekend zijn bij de RSD, aan een instapbaan te helpen. Dit geldt voor maximaal 10 personen voor de duur van 2 jaar. We doen dit in samenwerking met de RSD de Liemers en ander partners.
 • We willen samen met de Liemerse ambassade zorgen dat bedrijven makkelijker stageplaatsen beschikbaar kunnen stellen.
 • We willen extra expertise inhuren voor schuldhulpverlening aan ondernemers.
 • We ontwikkelen de app ‘Samen voor een baan’ verder zodat werkzoekenden en werkgevers direct met elkaar in contact komen.

Volksgezondheid en duurzaamheid

Maatregelen

 • We hebben wasbare mondkapjes beschikbaar gesteld aan inwoners die aanmerking komen voor de Gelrepas. Iedere inwoner moet zichzelf kunnen beschermen tegen het virus.
 • We willen het aardgasvrij maken van wijken versnellen naar 2021.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Gelukkig is nog geen sprake van directe schade aan (woning)bouw in Zevenaar. Toch kijken we hoe we de bouw kunnen stimuleren.

Maatregelen

 • We werken aan uitbreiding van Groot-Holthuizen om de woningbouw te stimuleren. Er worden 100 nieuwe woningen ontwikkeld in een vierde buurtschap.
 • Voor de BAT-locatie zijn we in gesprek over extra woningaanbod. Dit zorgt ook voor extra werkgelegenheid.