Landschap met water en bomen

Commissiecyclus van 13 t/m 15 juni 2023 vervalt

26 mei 2023
Overig nieuws

De agenda’s voor de commissievergaderingen van 13 t/m 15 juni waren klein van omvang. Daarom heeft de agendacommissie besloten om de twee geplande commissie-cyclussen van juni samen te voegen.

Dit betekent dat:

  • de commissiecyclus van 13 t/m 15 juni komt te vervallen
  • dat we de voor deze commissies aangeboden raadsvoorstellen agenderen voor de commissiecyclus (kadernota) van 20 t/m 22 juni

In deze commissievergaderingen komen dan aan de orde: de kadernota, de jaarstukken én de reguliere onderwerpen van juni.

Raadsvergadering gaan volgens planning door

De raadsvergaderingen voor zowel de reguliere voorstellen en de jaarstukken (28 juni) als de kadernota (5 juli, 14.00 uur inclusief Algemene Beschouwingen) blijven gehandhaafd zoals in de jaarplanning is opgenomen.

Inspraakavond kadernota (8 juni) vervalt

Daarnaast heeft de agendacommissie vastgesteld dat de apart geplande inspraakavond voor de kadernota op donderdag 8 juni vervalt. Eventuele inspraak over de kadernota vindt plaats voorafgaande aan de commissievergaderingen van 20 t/m 22 juni.