Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Circulaire economie

In een circulaire economie draait alles om zuinig omgaan en hergebruik van producten en grondstoffen. Nederland moet circulair zijn in 2050. Dit komt voort uit het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Gemeente Zevenaar draagt haar eigen steentje bij aan de onderdelen in dit programma

Inkoop en aanbestedingstrajecten

Wij werken aan het verduurzamen van onze inkoop en aanbesteding.

(Hergebruik van) afval

Op het gebied van afval zetten wij ons in op een verdere verlaging van het afvalaanbod tot 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Hiermee voldoen we in 2020 aan de doelstelling uit het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). Daarnaast stimuleren we het verminderen van zwerfvuil langs schoolroutes. Het aanbieden van afval bij het aanbiedstation blijft laagdrempelig en betaalbaar.
We onderzoeken bovendien hoe we het scheiden van afval voor hergebruik nog beter kunnen stimuleren.

Afvalwater en waterhuishouding

Als gemeente hebben we de wettelijke zorgplicht om het stedelijk afvalwater in te zamelen en te transporteren, de afvoer van het regenwater in de openbare ruimte en de grondwaterstand. Deze gemeentelijke taken zijn vastgelegd in het Watertakenplan De Liemers (WTP) 2017-2021. We bevorderen hierbij duurzaamheid in de buitenruimte.