Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Boven-IJssel

Rijkswaterstaat gaat de komende jaren in de Valeplas bij Giesbeek werken aan zeventien nieuwe ligplaatsen voor binnenvaartschippers op de IJssel. Hierdoor bevorderen we een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer, omdat schippers zich beter aan de wettelijke vaar- en rusttijden kunnen houden. Naast de zeventien ligplaatsen voor de beroepsvaart realiseert Rijkswaterstaat ook ligplaatsen voor de lokale beroepsschippers van Giesbeek. Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat.

Wat is uw mening?

Om aan te geven hoe en tot welk detailniveau onderzocht gaat worden wat de komst van de overnachtingshaven betekent voor het milieu, is er een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. De NRD heeft van 24 januari tot 25 februari 2016 ter inzage gelegen. Dit is het eerste moment dat formeel is gereageerd op de plannen. 

pdf Notitie Reikwijdte en Detailniveau (PDF, 3.14 MB) pdf Nota van Antwoord Overnachtingshaven Giesbeek (PDF, 2.86 MB)

Vragen over dit project? Neem contact op met meneer Ard Schenk, telefoon (0316) 595 111 of per mail: a.schenk@zevenaar.nl.