Landschap met water en bomen

Budget Starterslening op

27 november 2022
Inwonersnieuws

Het budget voor de Starterslening is helaas op. Aanvragen is dus niet meer mogelijk.

In de zomer van 2020  zijn we gestart met het verstrekken van de Starterslening. De Starterslening is een steuntje in de rug voor starters op de woningmarkt die op eigen kracht niet in staat zijn om de aanschaf van een woning in de gemeente te financieren.

Sinds juli 2020 hebben we voor een totaalbedrag van € 2.500.000,- aan 116 aanvragers een Starterslening (voorlopig) toegewezen.

De gemeenteraad ontvangt binnenkort een verzoek om het budget voor de Starterslening te verhogen. Dus: het staat binnenkort op de agenda van de gemeenteraad om hier een besluit over te nemen. Mocht de Starterslening weer beschikbaar zijn, dan kunt u dat lezen via een van onze kanalen.