Bouw derde spoor Zevenaar afgerond

20 november 2018
De bouw van het Nederlandse deel van het derde spoor tussen Zevenaar en Oberhausen is afgerond. Een mooie mijlpaal. Over een aantal jaren is ook Duitsland klaar met het 70 kilometer lange deel tussen Emmerich en Oberhausen. Dan wordt de Betuweroute tussen de Rotterdamse havens en Duitsland nog beter benut.

Zevenaar is een knooppunt in het internationale spoornetwerk. Ten oosten van het station komen de goederentreinen van de Betuweroute en de reizigerstreinen vanuit Arnhem en Duitsland bij elkaar. De afgelopen jaren is door ProRail, diverse aannemers en ingenieursbureaus hard gewerkt om de toekomstige groei van het reizigers- en goederenvervoer op te vangen.

5 jaar werk in vogelvlucht

2014 Vervanging van de stroomvoorziening en beveiliging tussen Zevenaar en Emmerich Het spoor tussen Rotterdam en Duitsland is daarmee voorzien van het Europees beveiligingssysteem ERTMS level 2
2015 Vernieuwing van sporen en wissels en het leggen van nieuwe hogesnelheidswissels tussen Zevenaar en Zevenaar Oost
2016 Verbreden  van de overwegen Kerkstraat en Molenstraat in Zevenaar en ombouw van 1500 Volt naar 25 kV. Door deze aanpassing hoeven goederentreinen nog maar eenmaal van spanningssysteem te wisselen
2017 Start bouw van derde spoor Zevenaar Oost – Duitse grens
2018 Ingebruikname derde spoor tussen Zevenaar Oost en de Duitse grens

Belangrijke aanpassingen

In verband met de aanleg van het derde spoor tussen Zevenaar en de grens zijn er diverse aanpassingen gedaan in de omgeving. Zo is het viaduct Beekseweg aangepast en is tussen het Kloosterpad en De Sleeg de voetbrug vervangen en minder steil gemaakt. De onderdoorgang Kwartiersedijk is verlengd, net als diverse duikers. Verder is het geluidsscherm ten noorden van het spoor verplaatst en zijn er twee nieuwe poelen aangelegd voor de kamsalamanders en de poelkikkers die leven in dit gebied.

Derde Spoor Duitsland

De komende jaren wordt er aan de Duitse zijde nog volop gewerkt. Over een lengte van 70 kilometer wordt het derde spoor aangelegd tussen Emmerich en Oberhausen waarvan de bouw in 2016 officieel is gestart. Een immens project waarvoor DB Netz meer dan 100 viaducten nieuw laat bouwen of aan laat passen en tientallen overwegen laat opheffen. Omdat nog lang niet alle procedures afgerond zijn, is nog niet bekend wanneer het derde spoor in Duitsland gereed is.

Afsluitingen Betuweroute 2019

Net als in 2018 wordt er ook in 2019 en de jaren daarna periodiek aan het derde spoor in Duitsland gewerkt. De Betuweroute in Nederland is dan niet of alleen gedeeltelijk beschikbaar voor goederenvervoer. Dat wordt onder andere opgevangen door treinen om te leiden via de grensovergang bij Venlo en in mindere mate via de grensovergang bij Bad Bentheim.