Important message

Vanwege de coronamaatregelen gaan de publieksbalies van het gemeentehuis op maandag & woensdag om 17.00 uur dicht (i.p.v. 19.30 uur). De ingang van de Turmac Cultuurfabriek (en het gemeentehuis) is vanwege werkzaamheden tijdelijk aan de straat Hydrofoor.

Bladkorven

21 oktober 2021
Het is herfst, dus tijd om de bladkorven te plaatsen binnen de bebouwde kom van onze gemeente. Blad dat van bomen van de gemeente valt, kunt u in de bladkorven kwijt.

Wat wel en wat niet in de bladkorven?

Er mag alleen schoon blad in de bladkorven worden achtergelaten en geen takken of ander (tuin)afval. Het bladafval wordt afgevoerd naar een composteerbedrijf. Als er ander (tuin)afval tussen het blad komt, kan de gemeente de inhoud van de korf niet meer als blad verwerken. Voor ander groenafval (zoals planten, snoeiafval en het blad van eigen bomen) kunt u gebruik maken van uw groencontainer. Uiteraard kunt u groenafval ook gratis naar het aanbiedstation brengen.