Bladkorven

8 oktober 2018
De medewerkers van de buitendienst beginnen in de tweede week van oktober met het plaatsen van de bladkorven. Het zal enige dagen duren totdat alle 180 korven geplaatst zijn. De bladkorven zijn zoveel mogelijk geplaatst op locaties binnen de bebouwde kom waar veel ‘gemeentebomen’ staan. Bewoners kunnen het blad dat van die bomen in hun tuin of op hun stoep valt opruimen. Ze hoeven daarvoor de eigen bak niet te gebruiken.

Ondanks dat er 180 bladkorven zijn, is het niet te voorkomen dat u soms een stukje moet lopen of rijden om het blad kwijt te kunnen.

De bladkorven zijn bedoeld voor blad. Als er ander tuinafval tussen het blad komt, kan de gemeente de inhoud van de korf niet meer als blad verwerken en dat kan hogere kosten met zich meebrengen.

Voor planten, snoeiafval en het blad van uw eigen bomen moet u gewoon uw eigen duobak of groencontainer gebruiken. Uiteraard kunt u dergelijk groenafval ook naar het aanbiedstation brengen.