Important message

De ingang naar de parkeerplaats voor bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek is gewijzigd. Rij via het stationsplein.

Bezwaar tegen aanslag gemeentelijke belastingen

Goed om te weten

 • Neem eerst telefonisch contact op als u het niet eens bent met de aanslag.
 • U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken.
 • Bij de onroerendezaakbelasting (OZB) kunt u alleen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, niet tegen het OZB-tarief. Bekijk eerst het taxatieverslag.
 • U kunt bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat, of als u van diegene de echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent.
 • U kunt bezwaar maken als op de aanslag de verkeerde naam staat.
 • Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel betalen. Als u geen gebruik maakt van automatisch betalen, dan kunt u in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent, later te betalen. Dit heet een verzoek om uitstel van betaling.
 • Als de gemeente het eens is met uw bezwaar, krijgt u de belasting terug die u onterecht heeft betaald.

Bezwaar maken per post

U kunt ook per post bezwaar maken tegen een aanslag gemeentelijke belastingen. U dient dan een bezwaarschrift in. Schrijf een brief met minimaal de volgende onderdelen:

 • Uw naam en adres.
 • De datum waarop u de brief schrijft. Dit moet binnen zes weken na het besluit zijn.
 • Het aanslagnummer.
 • Het adres van de woning of het bedrijfspand waar het om gaat.
 • Waarom u het niet eens bent met de aanslag.
 • Of u het deel van de aanslag waar u het niet mee eens bent, later kunt betalen ( verzoek om uitstel).
 • Uw handtekening.

U stuurt deze brief naar:

Gemeente Zevenaar
Postbus 10
6900AA Zevenaar