Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Bezwaar tegen aanslag gemeentelijke belastingen

Goed om te weten

 • Neem eerst telefonisch contact op als u het niet eens bent met de aanslag.
 • U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken.
 • Bij de onroerendezaakbelasting (OZB) kunt u alleen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, niet tegen het OZB-tarief. Bekijk eerst het taxatieverslag.
 • U kunt bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat, of als u van diegene de echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent.
 • U kunt bezwaar maken als op de aanslag de verkeerde naam staat.
 • Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel betalen. Als u geen gebruik maakt van automatisch betalen, dan kunt u in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent, later te betalen. Dit heet een verzoek om uitstel van betaling.
 • Als de gemeente het eens is met uw bezwaar, krijgt u de belasting terug die u onterecht heeft betaald.

Bezwaar maken per post

U kunt ook per post bezwaar maken tegen een aanslag gemeentelijke belastingen. U dient dan een bezwaarschrift in. Schrijf een brief met minimaal de volgende onderdelen:

 • Uw naam en adres.
 • De datum waarop u de brief schrijft. Dit moet binnen zes weken na het besluit zijn.
 • Het aanslagnummer.
 • Het adres van de woning of het bedrijfspand waar het om gaat.
 • Waarom u het niet eens bent met de aanslag.
 • Of u het deel van de aanslag waar u het niet mee eens bent, later kunt betalen ( verzoek om uitstel).
 • Uw handtekening.

U stuurt deze brief naar:

Gemeente Zevenaar
Postbus 10
6900AA Zevenaar