Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Bezwaar tegen aanslag gemeentelijke belastingen

Goed om te weten

 • Neem eerst telefonisch contact op als u het niet eens bent met de aanslag.
 • U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken
 • Bij de onroerendezaakbelasting (OZB) kunt u alleen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, niet tegen het OZB-tarief. Bekijk eerst het taxatieverslag
 • U kunt bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat, of als u van diegene de echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent
 • U kunt bezwaar maken als op de aanslag de verkeerde naam staat
 • Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel betalen. Als u geen gebruik maakt van automatisch betalen, dan kunt u in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent, later te betalen. Dit heet een verzoek om uitstel van betaling
 • Als de gemeente het eens is met uw bezwaar, krijgt u de belasting terug die u onterecht heeft betaald

Bezwaar maken per post

U kunt ook per post bezwaar maken tegen een aanslag gemeentelijke belastingen. U dient dan een bezwaarschrift in. U gebruikt hiervoor onderstaand PDF of een geschreven brief  met minimaal de volgende onderdelen:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u de brief schrijft. Dit moet binnen zes weken na het besluit zijn
 • het aanslagnummer
 • het adres van de woning of het bedrijfspand waar het om gaat
 • waarom u het niet eens bent met de aanslag
 • Of u het deel van de aanslag waar u het niet mee eens bent, later kunt betalen ( verzoek om uitstel)
 • uw handtekening

U stuurt deze brief naar:

Gemeente Zevenaar
Postbus 10
6900AA Zevenaar

pdf Formulier bezwaarschrift (PDF, 132.24 KB)