Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Bestemmingsplan buitengebied Gelders Eiland

In 2009 is voor het buitengebied van de gemeente Rijnwaarden het bestemmingsplan Buitengebied 2008 vastgesteld. Dit bestemmingsplan moet worden geactualiseerd. Er is behoefte aan een uniform bestemmingsplan voor het gehele buitengebied van het Gelders Eiland. Graag willen we dit samen met de betreffende bewoners van het buitengebied vormgeven.

Procedure

Op dit moment werken wij aan het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied. De combinatie van planregels en bestemmingsplankaart schept duidelijkheid over het gebruik en de bouwmogelijkheden voor de betreffende percelen. Het voorontwerp van het bestemmingsplan willen we in het najaar 2018 ter inzage leggen. Over de ter inzage legging van het voorontwerp wordt u geïnformeerd via diverse kanalen, zoals de Zevenaar Post en de gemeentelijke website. Voor een automatische melding kunt u zich aanmelden bij overheid.nl. Tijdens deze volgende stap in het proces kunt u een inspraakreactie indienen op het voorontwerp bestemmingsplan.

Na het voorontwerp worden alle reacties betrokken bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan. Deze gaat ook ter inzage waarbij de gelegenheid bestaat een zienswijze in te dienen. Inspraakreacties en zienswijzen kunnen leiden tot aanpassingen van het bestemmingsplan. Als afronding van het proces zal het, al dan niet gewijzigde bestemmingsplan, worden vastgesteld door de gemeenteraad.

pdf Buitengebied 2019, Nota van uitgangspunten (PDF, 9.67 MB)