destination-plan iconBestemmingsplan

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Zevenaar mag bouwen of verbouwen? Of u in een bepaald pand een winkel of café mag openen? Of u op een bepaald terrein een bedrijf mag vestigen? Kijk eerst of uw plannen in het bestemmingsplan/ de beheersverordening van het gebied passen.

Bestemmingsplannen bekijken

Wat is een bestemmingsplan?

  • In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd, en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn, en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.
  • Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook industrie, landbouw of recreatie.
  • Een bestemmingsplan bestaat uit 1 of meerdere verbeeldingen (plankaart), regels en een toelichting.
  • De beheersverordening is wat juridische status betreft gelijk aan het bestemmingsplan. Een beheersverordening ziet er ook vergelijkbaar uit: het bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding (plankaart). Het verschil met een bestemmingsplan is dat er in de beheersverordening niet gemotiveerd hoeft te worden waarom wordt voldaan aan diverse eisen op het gebied van stedenbouw en milieu. De gemeente Zevenaar kent weinig beheersverordeningen. Een voorbeeld is de beheersverordening ‘Ruimte voor de Rivier 2016’. 

Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan/ beheersverordening houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Een bestemmingsplan/beheersverordening komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen. De Rijksoverheid geeft informatie over de procedures rondom bestemmingsplannen.