Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Bermen maaien, waarom twee keer per jaar?

14 juni 2021
De bermen in de gemeente Zevenaar worden twee keer per jaar gemaaid. Alleen op hoeken waar het uitzicht belangrijk is voor de verkeersveiligheid maait de gemeente Zevenaar de bermen vaker. De gemeente wil zo zoveel mogelijk kleur en geur in de wijken krijgen om een aantrekkelijk leefgebied te maken voor vlinders, bijen en andere insecten.

De bermen in de gemeente Zevenaar worden twee keer per jaar gemaaid. Alleen op hoeken waar het uitzicht belangrijk is voor de verkeersveiligheid maait de gemeente Zevenaar de bermen vaker.

Waarom maar twee keer per jaar?

De gemeente wil zo zoveel mogelijk kleur en geur in de wijken krijgen om een aantrekkelijk leefgebied te maken voor vlinders, bijen en andere insecten. 

Insecten zijn belangrijk. Ze zorgen voor bestuiving van de gewassen die wij eten. Denk aan honing, vruchten uit de boomgaarden, aardbeien maar ook bonen. Ook zijn insecten voedsel voor vogels en kleine zoogdieren zoals egels en mollen. Doordat er meer insecten zijn, kunnen er ook meer vogels en nuttige kleine zoogdieren in de wijk leven. 

De afgelopen jaren is het aantal insecten erg afgenomen. De gemeente beheert een deel van de bermen al vanaf de jaren 90 op een natuurlijke manier. De bermen worden ingezaaid met zoveel mogelijk verschillende plantensoorten en bloemen. Hoe meer verschillende bloemen en planten in de bermen, hoe meer insecten hier kunnen leven. Door niet te vaak te maaien, geeft de gemeente de bloemen en ook de insecten meer kans.  

De eerste keer maait de gemeente in mei en juni 

De voorjaarsbloemen zoals boterbloemen en margrieten zijn dan uitgebloeid. De zomerbloemen zoals knoopkruid en duizendblad krijgen dan volop de kans om te bloeien. Het maaien gebeurt in fases. Soms een hele berm als er dichtbij nog een andere berm is waar nog bloemen staan. Soms maait de gemeente een deel van de berm en later het andere deel zodat er in de buurt altijd nectarplanten voor de insecten overblijven. 

Half september maait de gemeente voor de tweede keer

Het seizoen loopt dan af. Langs bosjes blijft een klein randje kruiden staan. Het streven is om 20% van de kruiden de winter in te laten gaan. Dit doet de gemeente zodat vlinders een plek hebben waar ze hun eitjes kunnen afzetten. Andere insecten kunnen hier overwinteren.