Landschap met water en bomen

Beleef de historie, de natuur en de kracht van het water

07 juli 2023
Inwonersnieuws

Wist u dat er dagelijks zo’n 600 schepen langs het splitsingspunt Waal-Pannerdensch Kanaal varen? Dat de Rijn langs Herwen en Aerdt stroomde voordat het Pannerdensch Kanaal werd gegraven? En dat er in 1869 werd gestart met de bouw van Fort Pannerden? Dit en meer ontdekt u bij een bezoek aan de vier nieuwe informatieve kijkers bij het Pannerdensch Kanaal.

Het Pannerdensch Kanaal heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van onze gemeente én van de gemeente Lingewaard. En ook in het heden bepaalt het water voor een groot deel hoe wij leven. Daarom hebben wij op 7 juli in samenwerking met gemeente Lingewaard en Rijkswaterstaat vier informatieve kijkers langs het Pannerdensch Kanaal geplaatst.

Twee kijkers staan aan de Lingewaardse zijde. Deze twee kijkers vertellen over de geschiedenis van Fort Pannerden en over wat u kunt zien in natuurgebied Klompenwaard.

De twee andere kijkers staan aan de Zevenaarse kant van het kanaal. Eén van de kijkers vertelt over de rol van het water in de geschiedenis van de regio. De andere kijker legt uit welke maatregelen er worden getroffen om het water te beheersen en (waar nodig) ruimte te bieden.