Important message

De ingang naar de parkeerplaats voor bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek is gewijzigd. Rij via het stationsplein.

Begraafplaatsen De Hove Lobith en Pannerden

Informatie over de algemene begraafplaats in Pannerden en algemene begraafplaats De Hove in Lobith.

Goed om te weten

Uitgifte graven

U kunt een keuze maken uit 4 soorten graven:

 • particulier graf
 • particulier kindergraf
 • algemeen graf
 • algemeen kindergraf

Particulier (kinder)graf

 • Een particulier (kinder)graf wordt uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Gedurende deze periode bent u of is 1 van uw naasten rechthebbende van dit graf.
 • Een jaar voordat de grafrechten aflopen, krijgt u een brief waarin wij u vragen of u de grafrechten wilt verlengen of wilt overdragen aan de gemeente.
 • Als u afstand doet van de grafrechten ruimt de gemeente het graf. De resten worden elders op de begraafplaats begraven in een verzamelgraf.
 • In een particulier graf mag 1 overledene en 1 asbus worden begraven of bijgezet. In de beheerverordening kunt u hierover meer informatie vinden.
 • Bij uitgifte van het eerste graf kunt u het naast gelegen graf reserveren voor de partner van de overledene. U betaalt dan de grafrechten voor 2 graven en eenmaal de begraafrechten. De begraafrechten voor de partner worden pas betaald op het moment dat zijn of haar uitvaart wordt voorbereid.
 • Soms wordt iemand begraven in een particulier graf, waarvan de rechten op het moment van begraven binnen 10 jaar verlopen. In dat geval moeten de grafrechten gelijk verlengd worden. Want in Nederland is er een wettelijke grafrust van 10 jaar. Dit betekent dat een graf gedurende 10 jaar na de begraving niet mag worden beroerd.

Algemeen (kinder)graf

 • De looptijd van een algemeen (kinder)graf is 10 jaar. U bent geen rechthebbende, maar wel belanghebbende. De gemeente benadert u als er vragen zijn.
 • U betaalt geen grafrechten, maar alleen begraafrechten.
 • In een algemeen graf mag 1 overledene begraven worden.
 • Het is niet mogelijk om een naastgelegen graf te reserveren.
 • Na 10 jaar ruimt de gemeente het graf. De resten worden elders op de begraafplaats begraven in een verzamelgraf.

Uitgifte urnennis of -graf

 • Op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn meerdere mogelijkheden voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn.
 • Voor een urnennis of urnengraf kiest u een termijn van 10 of 20 jaar, met de mogelijkheid om te verlengen met 10 jaar.
 • Wilt u een asbus met of zonder urn bijzetten? Neem dan contact op met de uitvaartonderneming, aangewezen door de gemeente. Zij maken met u een afspraak voor het bijzetten van de asbus.
 • Het tarief voor de bijzetting staat in de Verordening lijkbezorgingsrechten.

Verstrooiing as

 • Op beide begraafplaatsen is een verstrooiingsveld voor het verstrooien van as.
 • Het tarief voor de verstrooiing staat in de Verordening lijkbezorgingsrechten.

Vergunning grafmonument

Wilt u een grafmonument of een gedenkteken op het graf, de urnennis of het urnengraf plaatsen? Daarvoor heeft u een vergunning nodig. Meestal regelt de steenhouwer dit, maar u kunt ook zelf een vergunning aanvragen bij de gemeente. De kosten staan in de Verordening lijkbezorgingsrechten.

Afstand doen van grafrechten

U kunt altijd afstand doen van de grafrechten. Een verzoek tot afstand moet schriftelijk worden gedaan door de rechthebbende. De rechthebbende heeft op dat moment geen aanspraak op enige vorm van vergoeding. De gemeente mag het graf daarna ruimen. De resten worden herbegraven in een verzamelgraf. De asbus wordt geopend en de as verstrooid.

(Adres)wijzigingen rechthebbenden/contactpersonen

U kunt de grafrechten overschrijven op een andere persoon. Bijvoorbeeld wanneer de rechthebbende overlijdt. Geef de wijziging schriftelijk door aan de gemeente Postbus 10, 6900 AA Zevenaar

Adres en openstelling

Gemeentelijke begraafplaats De Hove

Zwartesluis 8
6915 AX Lobith

Gemeentelijke begraafplaats Pannerden

Aerdtsestraat 27
6911 AT Pannerden

Openstelling van de begraafplaats

 • De begraafplaatsen zijn geopend tussen zonsopgang en zonsondergang.
 • Als er op de begraafplaats speciale activiteiten zijn, dan kan het college van burgemeester en wethouders besluiten de toegang van de begraafplaats gedeeltelijk of geheel te sluiten.
 • Een bijzetting of begrafenis kan plaatsvinden op werkdagen tussen 9:30 en 16:00 uur. In de maanden november tot en met januari en op zaterdag kan dit tussen 9:30 en 15:00 uur.
 • Buiten deze tijden heeft u toestemming nodig. U betaalt dan ook een hoger tarief.
 • Alleen in uitzonderingsgevallen mag u met de auto op de begraafplaats. Bel  ons voor meer informatie, telefoon (0316) 595 111.

Verordeningen

Om deze begraafplaatsen doelmatig te kunnen beheren is er een beheerverordening opgesteld. Daarin wordt het beleid en beheer van de gemeente omschreven.