Bedrijfscontactfunctionaris

Als ondernemer loopt u geregeld tegen allerlei vragen aan. Van regels tot de vraag welke vergunningen u nodig heeft. Het antwoord op dergelijke vragen kunt u vinden bij de bedrijfscontactfunctionaris Peter Hiemstra.

Bedrijfscontactfunctionaris

U kunt bij Peter Hiemstra terecht met uw vragen over vestigen, bouwen en milieu. Hij beantwoordt uw vragen direct of zorgt ervoor dat deze bij de juiste medewerker terechtkomt. De vragen kunnen betrekking hebben op vergunningen, bestemmingsplannen, monumenten of verkeer en parkeren. Voorbeelden van vergunningen zijn Algemene Plaatselijke Verordening, bouw-, riool-, kap-, aanleg-, inrit-, sloop-,  reclame- en
milieuvergunningen.

Bedrijfscontactfunctionaris

Naast bovenstaande is Peter Hiemstra ook het aanspreekpunt voor het bedrijfsleven. Hij onderhoudt contacten met ondernemers, informeert en bemiddelt. Ook probeert hij de wensen en belangen van ondernemers zoveel mogelijk bij de gemeentelijke besluitvorming te betrekken. Heeft u vragen, wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op.

Peter Hiemstra