Landschap met water en bomen

Basisregistratie Personen (BRP) - geheimhouding

07 september 2023
Overig nieuws

Van alle inwoners van de gemeente Zevenaar zijn gegevens geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). In deze administratie staat bijvoorbeeld wanneer u geboren bent, waar u woont en of u getrouwd bent. Soms heeft u deze gegevens nodig, bijvoorbeeld wanneer u een rijbewijs of reisdocument aanvraagt.

Geheimhouding aanvragen

Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Bijvoorbeeld als dit nodig is voor uw veiligheid of omdat u dat niet prettig vindt, dan kunt u vragen om geheimhouding. U hoeft hier geen reden voor op te geven. De gemeente voldoet altijd aan uw verzoek.

Maar u kunt niet voor alle instanties geheimhouding aanvragen. De gemeente is bijvoorbeeld verplicht uw gegevens te verstrekken aan (semi)overheidsorganisaties met een publieke of maatschappelijke taak. Het gaat dan om (semi-)overheidsorganisaties die gebruikmaken van uw gegevens om hun wettelijke taken uit te voeren. Bijvoorbeeld politie, justitie, de belastingdienst, pensioenfondsen, het kadaster of Bureau Jeugdzorg.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit door aan particulieren en commerciële instellingen of bedrijven.

Vraagt u geheimhouding aan dan worden uw gegevens niet doorgegeven aan:

  • de stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA);
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
  • organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
  • organisaties waaraan een gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van een gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel, zoals het Rode Kruis.

Zo kunt u geheimhouding aanvragen

U kunt geheimhouding online aanvragen met DigiD.

U vraagt geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente waar u woont. De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen.

Gaat u verhuizen?

Wanneer u binnen dezelfde stad blijft wonen of naar een andere stad verhuist, blijven uw gegevens na een aanvraag geheim. U hoeft niet steeds opnieuw te vragen om ze geheim te houden. Dit blijft zo totdat u het zelf verandert.

Aanzicht gemeentehuis zomer 2023