Archeologische kernzone bij Herwen

28 februari 2019

Romeins rijksgrens voorgedragen als Werelderfgoed

Nederland en Duitsland werken samen aan een nominatiedossier om de Nedergermaanse Limes - de Romeinse rijksgrens - bij de Unesco voor te dragen als Werelderfgoed. In het najaar van 2017 heeft op drie locaties in de Bijlandse Waard een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden op zoek naar archeologische restanten van de Limes. Op basis van die resultaten is vervolgonderzoek gedaan op een akker  ten zuiden van het industrieterrein van Herwen. Vondsten deden vermoeden dat hier een vicus - een Romeins militair kampdorp - was gelegen. Uit de resultaten van het vervolgonderzoek blijkt dat hier  meerdere opeenvolgende Romeins militaire kampen moeten hebben gelegen. Daarom heeft de gemeente Zevenaar van de NLS het voorstel  gekregen om de akker als kernzone aan te wijzen, met daaromheen een bufferzone. Deze zones zijn benoemd in het zogenaamde begrenzingsvoorstel, dat wordt opgenomen in het nominatiedossier Nedergermaanse Limes. Het college heeft op 26 februari 2019 ingestemd met het begrenzingsvoorstel.

Wat houden de kern- en bufferzone in?

De kernzone omvat een akker  gelegen ten zuiden van het industrieterrein van Herwen tot aan de Boswaaisestraat en in het westen begrensd door de Koevertseweg. De bestemming van het terrein is agrarisch. Nu het college instemt met de kernzone zal het Rijk een aanwijzingsprocedure starten om de akker aan te wijzen als Archeologisch Rijksmonument. Zo kunnen de Romeinse archeologische resten zo optimaal mogelijk beschermd worden. Zonder monumentenvergunning zijn geen bodemingrepen mogelijk.

De bufferzone omvat een beschermend gebied rondom de kernzone en reikt in het westen van de Oude Waal tot en met bebouwing van Lobith in het oosten. En in het noorden vanaf de Brugweg en Herwen naar de Rijn in het zuiden. Het college wil in de bufferzone het huidige archeologische beleid handhaven. In samenwerking met de Provincie zal maatwerk geleverd worden en zo nodig de bufferzone worden aangepast.

Unesco Werelderfgoed

De planning is dat het nominatiedossier en bijbehorende managementplan in januari 2020 in Parijs aan het Werelderfgoed centrum van de Unesco wordt aangeboden. In 2021 besluit het Werelderfgoedcomité of het Nedergemaanse Limes deel van de Romeinse Limes op de Werelderfgoedlijst wordt geplaatst.