Alcoholvergunning

Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Ook als er een andere leidinggevende of eigenaar komt, de ondernemingsvorm verandert of u de zaak van binnen verbouwt, moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

Wanneer vergunning

 • Als u een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij wilt starten of overnemen.
 • Als u een bestaande horecazaak van binnen verbouwt.
 • Als de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV.
 • Als er een andere leidinggevende of eigenaar komt.

Hoe werkt het

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar.
 • Alle leidinggevenden zijn van goed gedrag.
 • Er is altijd minimaal een leidinggevende aanwezig.
 • Elke leidinggevende heeft een Verklaring sociale hygiëne.
 • Uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte.

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

 • In de kantines hangen huisregels.
 • Barvrijwilligers krijgen cursussen.
 • Er is een bestuursreglement opgesteld (in verband met sociale hygiëne).

De voorschriften en beperkingen die in de gemeente Zevenaar gelden zijn vastgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Tijdelijke ontheffing

Wilt u buiten een horecazaak of bij een evenement alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een ontheffing Alcohol schenken nodig.

Hoe werkt het

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen. Lees de toelichting aanvragen drank- en horecavergunning.

Twijfelt u over het juiste formulier? Neem contact met ons op.

 

Horecaconvenant

Het Convenant Veilig Uitgaan in Zevenaar is in maart 2022 vastgesteld. Het convenant is overeengekomen door samenwerkende horecaondernemers in Zevenaar (georganiseerd in Koninklijke Horeca Nederland), de politie en de gemeente. In het convenant zijn afspraken gemaakt over sluitingstijden, afval, vandalisme, alcohol (en toepassing van wet- en regelgeving), glasoverlast, geluidoverlast, huis- en gedragsregels, ordehandhaving en communicatie.

U kunt als (nieuwe) horecaondernemer in de gemeente Zevenaar deelnemen aan het Convenant Veilig Uitgaan in Zevenaar door de verklaring van deelname in te vullen. Het convenant kunt u hier opvragen.

Kosten

U betaalt voor het aanvragen van een vergunning. Deze kosten (leges) worden ook in rekening gebracht als een aanvraag moet worden geweigerd.

Aanvraag  2022
Commerciële ondernemingen (Model A artikel 3 Drank- en Horecawet) € 554,75
Paracommerciële ondernemingen (Model B artikel 3 Drank- en Horecawet) € 554,75
Wijziging leidinggevende € 193,85
Tijdelijke ontheffing (paracommercie) € 136,10