appointment iconAgenda inspraakavonden

De gemeenteraad vergadert één keer in de maand op woensdagavond, maar nooit in de schoolvakanties. Twee weken voor de raadsvergadering vinden er op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond commissievergaderingen plaats. De raadscommissie Samenleving vergadert op dinsdagavond, de raadscommissie Ruimte op woensdagavond en de raadscommissie Middelen op donderdagavond. Ook vindt er één keer in de maand een informatieve raadsbijeenkomst plaats, die meestal openbaar is. Op deze avond vindt ook de inspraakavond plaats. U kunt tijdens een inspraakavond inspreken om aandacht te vragen voor een idee, een probleem of om uw wensen aan de raad kenbaar te maken.

De inspraakavonden zijn op de woensdagavonden in de week voorafgaande aan de week dat de commissievergaderingen plaatsvinden. In het raadsinformatiesysteem iBabs is te zien wanneer er inspraakavonden zijn. Wilt u inspreken of bent u op zoek naar meer informatie? Kijk voor alle info op de pagina Inspreken bij de gemeenteraad