Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Agenda Erfgoedcommissie Duiven - Zevenaar donderdag 6 februari 2020

15.00 tot 17.00 uur Gemeentehuis Duiven (vergaderruimte Karmijn 1.08)

Agendapunten:

 1. Vaststellen agenda/notulen en mededelingen (15 min)
  vaststellen notulen commissievergadering 12 december 2019
 2. Omgevingsvisie Zevenaar (10 min)
  toelichting Oscar
 3. Inventarisatie archeologie WO II gemeente Zevenaar (20 min)
  toelichting Joris
 4. Jaarverslag erfgoedcommissie Duiven Zevenaar 2019 (25 min)
 5. Voortgangslijst (20 min)
  toelichting Oscar
 6. Rondvraag (10 min)