Afwegingskader grootschalige zonnevelden

15 november 2018
De gemeente Zevenaar wil in 2040 energieneutraal zijn. Om dit te bereiken zijn initiatieven van anderen nodig, zoals het realiseren van (grootschalige) zonnevelden. De energietransitie heeft ruimtelijke gevolgen. Daarom is het goed om te bepalen welke ruimtelijke en landschappelijke aspecten belangrijk zijn en hoe aanvragen voor de aanleg van grootschalige zonnevelden getoetst moeten worden.

In april heeft de gemeente met verschillende partijen hierover van gedachten gewisseld. De input die we tijdens die avond hebben ontvangen is meegenomen in een (concept) afwegingskader. U vindt de samenvatting onderaan dit artikel.

Heeft u vragen of aanvullingen? Dan kunt u een e-mail sturen naar Erik Roumen. Naar verwachting wordt het kader in januari 2019 besproken en al dan niet vastgesteld door de gemeenteraad.

pdf Samenvatting afwegingskader grootschalige zonnevelden (PDF, 201.58 KB).