Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Afsluiting rotonde Landeweerdijk: 28 oktober t/m 11 november

22 oktober 2019
De Landeweerdijk direct bij de rotonde en de aansluiting van de Bemweg zijn van maandag 28 oktober 7:00 uur tot en maandag 11 november 5:00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit vanwege werkzaamheden om de (fiets)verkeersveiligheid te verbeteren. In het weekend van 9 en 10 november wordt ook de N336 (Ringbaan Oost – Babberichseweg) afgesloten in het kader van de aanpassingen. Aannemer Schagen Infra voert het werk uit.

Werkzaamheden

Verkeersveiligheid is erg belangrijk. Op dit moment doen zich onveilige situaties tussen het auto-en fietsverkeer voor rondom de rotonde Landeweerdijk. Daarom wordt de rotonde Landeweerdijk aangepast om de (fiets)verkeersveiligheid te verbeteren. Om de rotonde veiliger te maken wordt het tweezijdig fietspad doorgetrokken, het fietspad aan de zuidzijde omgezet naar een voetpad en het laatste deel van de Landeweerdijk definitief ingericht.

Omleidingen

Tijdens de afsluiting krijgen weggebruikers te maken met omleidingen en vertragingen. Er wordt een omleiding ingesteld via  BusinessPark 7Poort en Hengelder. De (tijdelijke) ontsluiting vanuit de Bemweg richting de Bem is niet bruikbaar. Daarom zijn de scholen in de Bem ook alleen via 7Poort bereikbaar. Er worden verkeersregelaars ingezet om de doorstroming zo goed mogelijk te laten verlopen. Tijdens de weekendafsluiting is er een omleiding via 7Poort / Hengelder en via Ringbaan-Noord, Methen en Ringbaan-Zuid. Alle wijken blijven uiteraard bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden blijven de fietsverbindingen rond de rotonde wel toegankelijk. Fietsers worden hier omgeleid.