Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Afsluiting Hazenpad langs A12 in Zevenaar

26 oktober 2020
Het Hazenpad in Zevenaar is vanaf maandag 2 november 2020 afgesloten voor (fiets)verkeer. Aannemerscombinatie Gelre Groen voert voorbereidende werkzaamheden uit voor de verbreding van de A12.

De kabels en leidingen in het gebied worden in de periode tot januari 2021 verlegd. 

De afgelopen maanden heeft GelreGroen gewerkt aan het ontwerp van de doorgetrokken A15 en de verbrede A12 en A15 en heeft de aanpak van de bouw meer vorm gekregen. Ondanks dat er nog geen groen licht is van de Raad van State – het Tracébesluit ViA15 is nog niet onherroepelijk – vinden er alvast voorbereidende werkzaamheden plaats. Wanneer het Tracébesluit onherroepelijk is, gaat de bouw van start. De (fiets)paden/ventwegen langs de A12 worden dan volledig afgesloten, in verband met het verbreden van de snelweg. Dit betreft ook de ventweg De Braak aan de Didamse zijde van de weg. Na aanpassing van de A12 zijn de ventwegen pas weer begaanbaar. 

Fietsverkeer van en naar BusinessPark 7Poort volgen de omleiding via de Hengelder en de Hengelderweg. De omleiding is aangegeven met borden.