Aanslag vastrecht afvalstoffenheffing 2019

3 mei 2019
Eind mei 2019 ontvangt u de aanslag vastrecht afvalstoffenheffing 2019. Het moment waarop u het vastrechtgedeelte van de afvalstoffenheffing ontvangt, is anders dan u gewend bent. Wij informeren u daar graag over.

Woont u in Angerlo, Babberich, Giesbeek, Lathum of Zevenaar?

U ontving het vastrechtgedeelte van de afvalstoffenheffing altijd in het lopende belastingjaar. U kreeg deze tegelijk met de overige gemeentelijke belastingen en de afrekening van het legen van uw afvalcontainer van het vorige jaar. In 2019 is dat eenmalig anders. In februari heeft u geen aanslag vastrecht 2019 ontvangen. Deze ontvangt u nu eind mei. Dit heeft te maken met het samenvoegen van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar.

Woont u in Aerdt, Herwen, Lobith, Pannerden, Spijk of Tolkamer?

U ontving het vastrechtgedeelte van de afvalstoffenheffing altijd na afloop van het belastingjaar tegelijk met de afrekening van het legen van uw afvalcontainer van het voorgaande jaar. In 2019 is dat eenmalig anders. In februari van dit jaar heeft u de aanslag vastrecht 2018 ontvangen en de afrekening voor het legen van uw afvalcontainer in 2018. Eind mei ontvangt u ook het vastrechtgedeelte van de afvalstoffenheffing 2019. Dit heeft te maken met het samenvoegen van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar.

Hoe gaat het in de toekomst?

Met ingang van 2020 ontvangt u alle aanslagen op hetzelfde moment. Op dezelfde aanslag vindt u:

  • Het vastrechtgedeelte van de afvalstoffenheffing van het lopende jaar.
  • De afrekening van het legen van uw afvalcontainer van het vorige jaar.
  • De overige gemeentelijke belastingen.
  • De WOZ-beschikking.