Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Aanleg overnachtingshaven Spijk

Rijkswaterstaat realiseert in de Beijenwaard bij Spijk een nieuwe overnachtingshaven voor binnenvaartschippers. Hierdoor wordt een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer bevordert, zodat schippers zich beter aan de wettelijke vaar- en rusttijden kunnen houden. Voor Rijkswaterstaat aan de slag gaat, is er uitgebreid vooronderzoek nodig.

Om de overnachtingshaven te kunnen realiseren, is ingenieursbureau RHDHV in april gestart met de uitvoering van verschillende vooronderzoeken. Het gaat om ecologisch onderzoek, archeologisch onderzoek, bodemonderzoek en de controle op niet-gesprongen explosieven.

Beschermde planten en dieren

Ecologen onderzoeken onder andere of er beschermde planten en dieren in het gebied aanwezig zijn. Dat gebeurt niet alleen op het land, maar ook in het water. Met DNA-onderzoek van watermonsters uit het gebied kan men zien welke dieren en planten in het gebied aanwezig zijn. Tijdens de planfase zijn ook ecologische onderzoeken uitgevoerd. Die informatie wordt met de huidige onderzoeken geactualiseerd. Zo blijven we goed op de hoogte van de beschermde planten en dieren in het gebied.

Bodemonderzoek

Daarnaast wordt in kaart gebracht welk materieel er nodig is om de haven af te kunnen graven. Hiervoor zijn bodemmonsters van de uiterwaard nodig. Vanaf maandag 4 juni is gestart met het archeologisch onderzoek. Daarvoor zijn een groot aantal sleuven gegraven om de bodem te onderzoeken op archeologische resten en vindt er onderzoek plaats naar niet-gesprongen explosieven. Na het onderzoek worden de sleuven, die gemiddeld 5 bij 20 meter groot zijn, weer dichtgemaakt.

Aanleg overnachtingshaven

De informatie uit het vooronderzoek wordt gebruikt voor het contract, waarop aannemers zich kunnen inschrijven. Naar verwachting start de aanleg van de overnachtingshaven in de zomer van 2019.

Meer informatie

Voor meer informatie kijk op www.rijkswaterstaat.nl/overnachtingshavenspijk.