Important message

De ingang naar de parkeerplaats voor bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek is gewijzigd. Rij via het stationsplein.

Aanleg overnachtingshaven Spijk

Rijkswaterstaat realiseert in de Beijenwaard bij Spijk een nieuwe overnachtingshaven voor binnenvaartschippers. Hierdoor wordt een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer bevordert, zodat schippers zich beter aan de wettelijke vaar- en rusttijden kunnen houden. Voor Rijkswaterstaat aan de slag gaat, is er uitgebreid vooronderzoek nodig.

Afgelopen februari (2021) begon aannemer Boskalis met de voorbereidingen voor de aanleg van de overnachtingshaven Spijk. Abe Schuring, de omgevingsmanager van Boskalis Nederland, vertelt waar de aannemer mee bezig is en wat de komende maanden te gebeuren staat.

‘We zijn nog niet volop aan het werk’, vertelt omgevingsmanager Abe Schuring. ‘Veel van wat we nu doen is vooral voorbereidend. In februari en maart 2021 verwijderden we de laatste bomen en struiken.  Een aantal bomen brengen we, als de vergunning is verleend, terug in de Rijn tussen de kribben om de ecologische diversiteit van het gebied te verbeteren. Alle andere bomen en struiken gaan naar Staatsbosbeheer.’

Alle natuur die door de aanleg van de overnachtingshaven verdwijnt, is in 2016 al gecompenseerd op andere plekken. Deels op een terrein in de buurt, tussen de Liemerse Overlaat en de Oud-Zevenaarsedijk.

Afrastering

Mensen die regelmatig in de buurt van het gebied komen, is vast opgevallen dat er afrastering is geplaatst.

‘Die heeft een tweeledig doel. In de 1e plaatst zorgt de afrastering dat de bouw- en graafwerkzaamheden veilig kunnen plaatsvinden. De onderste 30 cm van de afrastering dient ook als een amfibierooster voor poelkikkers, een beschermde diersoort. Die vangen we af en zetten we op een andere plek weer uit.’

Dit is 1 van de getroffen ecologische maatregelen, waarover hier meer.

Bodemonderzoek

Daarnaast vindt momenteel het bodemonderzoek plaats.

‘Daarmee brengen we de precieze samenstelling van het zand en de klei in kaart. We hebben nu al wel een indicatie van die samenstelling, maar we weten niet wat de exacte hoeveelheden zijn. Op basis van het bodemonderzoek bepalen we, waar we welke grond kunnen hergebruiken. Hergebruik ter plaatse, zoals klei tegen de dijk en grond in de ophogingen heeft onze voorkeur, omdat er dan minder transportbewegingen nodig zijn. Dit beperkt overlast en is beter voor het milieu.’

Wanneer

  • Gereed: 2023
  • Medio 2021: start werkzaamheden
  • Medio 2023: werkzaamheden afgerond

Deze planning is onder voorbehoud

Meer informatie

Voor meer informatie kijk op www.rijkswaterstaat.nl/overnachtingshavenspijk.

Aanmelden voor de nieuwsbrief