Aanleg overnachtingshaven Spijk

Rijkswaterstaat realiseert in de Beijenwaard bij Spijk een nieuwe overnachtingshaven voor binnenvaartschippers zodat meer binnenvaartschippers voldoende rust kunnen nemen.

Waarom is de overnachtingshaven belangrijk?

  • Er zijn te weinig overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers tussen de Duitse grens en Tiel.
  • Rijkswaterstaat legt een nieuwe overnachtingshaven met ongeveer 50 ligplaatsen aan, zodat schippers goed kunnen uitrusten.
  • Meer rust voor schippers zorgt voor een veilige scheepvaart.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Er is mogelijk sprake van hinder. De aanleg van de nieuwe overnachtingshaven is in 2021 gestart. In 2023 is de haven klaar. Veel van de werkzaamheden vinden vanaf het water plaats. Dit zorgt voor minder hinder.

Planning

WanneerWerkzaamheden
Najaar 2017 - zomer 2018Voorbereiding contract en aanbesteding
Zomer 2019Gunning/aannemer bekend
2019/2020Aanbesteding
Medio 2021Start werkzaamheden
Eind 2023Werkzaamheden afgerond

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaatexterne-link-icoon. U kunt zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief.