T/m dinsdag 28 april is het gemeentehuis geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur.
Kijk voor de openingstijden van de aanbiedstations op onze website.

Aankondigingsborden melden

Wilt een aankondigingsbord plaatsen of een spandoek ophangen? Meld het eerst bij de gemeente.

Goed om te weten

Aankondigingsborden

Aankondigingsborden zijn sandwich- of driehoeksborden ter aankondiging van activiteiten, evenementen, theatervoorstellingen en goede doelen en voorlichtingscampagnes die in de gemeente Zevenaar plaatsvinden. Binnen de gemeente Zevenaar zijn 100 vaste locaties aangewezen. Eén aanvrager mag op maximaal 25 locaties borden plaatsen. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de 100 aangewezen locaties

Voor het plaatsen van aankondigingsborden aan de Babberichseweg, Beekseweg, Doesburgseweg (buiten bebouwde kom), Dorpstraat ( met uitzondering van gedeelte tussen Beekseweg en Emmerichseweg ) en de Rivierweg dient u contact op te nemen met het Provincieloket, postbus 9090, 6800 GX Arnhem, tel (026) 3599999, www.gelderland.nl.

 • Alle aankondigingsborden worden aan een lantaarnpaal (Lp) bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 • Niet meer dan 1 aankondigingsbord per lantaarnpaal plaatsen.
 • De lantaarnpalen zijn voorzien van een nummer en een gele band van 5 cm.
 • Per weg (cluster van 4) mag maar 1 aankondigingsbord worden geplaatst.
 • De aankondigingsborden mogen na 12.00 uur worden geplaatst en moeten de dag na de activiteit vóór 12.00 uur ’s ochtends zijn verwijderd.
 • Verkeersborden mogen door de aankondigingsborden niet aan het oog worden onttrokken.
 • De aankondigingsborden hebben een maximale hoogte van 1,5 meter en een maximale breedte van 1 meter.
 • De aankondigingsborden moeten zodanig worden geplaatst dat deze niet kunnen omvallen, omwaaien en/of hinder of schade veroorzaken voor derden.

Spandoeken

Spandoeken zijn bedoeld voor het kenbaar maken van goede doelen en voorlichtingscampagnes en activiteiten van Zevenaarse niet- commerciële instellingen die in de gemeente Zevenaar plaatsvinden. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de 10 aangewezen locaties.

 • De spandoeken mogen na 12.00 uur worden geplaatst en moeten daags na de activiteit vóór 12.00 uur ’s ochtends zijn verwijderd.
 • Verkeersborden mogen door de spandoeken niet aan het oog worden onttrokken.
 • De spandoeken in het centrum van Zevenaar dienen minimaal op 4,5 meter hoogte te hangen.
 • De spandoeken moeten zodanig worden geplaatst of opgehangen dat deze niet kunnen omvallen, omwaaien en/of hinder of schade veroorzaken voor derden.

Locaties aankondigingsborden

Zevenaar

Arnhemseweg

 • Lp 3938 berm tussen weg en fietspad, kant Methen, bij bebouwde kom bord weggedeelte gemeentegrens – rotonde Roodwilligen.
 • Lp 503 berm tussen weg en fietspad, kant Rosorum, begin middengeleider weggedeelte rotonde Roodwilligen – kruispunt Ringbaan.
 • Lp 500 middengeleider, t.h.v. bushalte weggedeelte rotonde Roodwilligen – kruispunt Ringbaan.
 • Lp 501 middengeleider, bij route bord weggedeelte rotonde Roodwilligen – kruispunt Ringbaan.
 • Lp 1932 middengeleider, t.o. politiebureau, t.h.v. informatiebord.
 • Lp 1937 middengeleider, t.o. Prins Mauritsstraat.
 • Lp 1945 trottoir, kant Zonegge, voor flat Herkendaal (Noordeinde).
 • Lp 1948 berm tussen weg en parallelweg, voor nr. 81.

Centrum

 • Lp 4226 hoek Arnhemseweg - Schievestraat.
 • Bord éénrichtingsverkeer Grietsestraat t.h.v. verzinkbare palen bij Big Apple.
 • Bord eenrichtingsweg Didamsestraat t.h.v. verzinkbare palen bij parkeerterrein.
 • Lp bruin, zonder nummer Stationsplein in groenstrook voor informatiebord bij bushalte.

Doesburgseweg

 • ANWB paal groenstrook kant Lentemorgen, t.o. WOK - Texaco.
 • Bord hondenuitlaatterrein grasveld kant Lentemorgen, t.o. Elsweide 7.
 • Lp 648 groenstrook kant Tatelaar, t.h.v. S.D.Z.Z..
 • ANWB paal groenstrook kant Tatelaar, t.o. Hunneveldweg.

Hengelder

 • Lp 9695 berm tussen weg en fietspad, kant tennisvelden, t.o. parkeerterrein sportpark Hengelder.
 • Lp 9690 berm tussen weg en fietspad, kant bebouwing, t.h.v. nr. 24.
 • Lp 9687 berm tussen weg en fietspad, kant bebouwing, t.h.v. nr. 30.
 • Lp 9682 berm tussen weg en fietspad, kant bebouwing, t.h.v. nr. 42.

Methen

 • Lp 9002 berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, t.h.v. nr. 8 weggedeelte rotonde Ringbaan Zuid – rotonde Groessenseweg.
 • Lp 8844 berm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat, t.o. ANWB bord weggedeelte aansluiting Ardèchelaan - spoorlijn.
 • Lp 8823 berm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat weggedeelte aansluiting Heerenmäten - kruispunt Mozartlaan.
 • Lp 8807 middengeleider voor Arnhemseweg.

Ringbaan-Noord

 • Lp 510 middengeleider tussen kruispunt Arnhemseweg en rotonde Spaansmaat.
 • Lp 512 middengeleider tussen kruispunt Arnhemseweg en rotonde Spaansmaat.
 • Lp 519 middengeleider tussen rotonde Spaansmaat en kruispunt Lentemorgen.
 • Lp 521 middengeleider tussen rotonde Spaansmaat en kruispunt Lentemorgen.

Ringbaan-Oost

 • Lp 729 middengeleider, t.o. Oosteinde 26 weggedeelte kruispunt Doesburgseweg – rotonde Didamseweg.
 • Lp 733 berm tussen weg en fietspad, kant Tatelaar, t.h.v. Peugeot garage weggedeelte kruispunt Doesburgseweg – rotonde Didamseweg.
 • Lp 742 berm tussen weg en parallelweg, kant Oosteinde, t.h.v. Oosteinde nr. 48 weggedeelte rotonde Didamseweg – rotonde Vondellaan.
 • Lp 751 berm tussen weg en fietspad, kant Schaapsdrift, t.h.v .Oosteinde nr. 90 weggedeelte rotonde Didamseweg – rotonde Vondellaan.

Ringbaan-Zuid

 • Lp 9012 berm kant Ooy, 6e Lp vanaf rotonde Methen weggedeelte rotonde Methen – kruispunt Molenstraat.
 • Lp 9016 berm kant Ooy, t.o. zendmast Engeveldweg weggedeelte rotonde Methen – kruispunt Molenstraat.
 • Lp 9019 berm kant Ooy, t.h.v. inrit parkeerterrein Staring weggedeelte rotonde Methen – kruispunt Molenstraat.
 • Lp 9054 berm kant Oud Zevenaar, bij gemaal Polder weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg.

Ringbaan-Zuid

 • Lp 9059 berm kant Oud Zevenaar, bij bord bebouwde kom weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg.
 • Lp 9662 berm kant Oud Zevenaar, t.o. informatiebord weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg.
 • Lp 9065 berm kant Oud Zevenaar, nabij inrit Poelwijk weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg.
 • Lp 9069 berm kant Oud Zevenaar, t.h.v. hoogspanningsmast weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg.

Groessenseweg

 • Lp 2459 berm kant spoor, voor Hoevestraat.
 • Lp 5250 berm kant spoor, t.o. wit huis.
 • Lp 5253 berm kant Methen, boven spoortunnel.
 • Lp 2469 berm kant Methen, t.o. transformator.

Pannerdenseweg

 • Lp 2438 berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, t.h.v. nr. 10.
 • Lp 2441 berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, bij nr. 14.
 • Lp 2443 berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, tussen nr. 16a en nr. 18.
 • Lp 2445 berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, t.h.v. nr. 20.

Oud- Zevenaar

Oud-Zevenaarseweg

 • Lp 3035 berm kant Babberich, t.o. nr. 82.
 • Lp 3036 berm kant Babberich, t.h.v. nr. 73.
 • Lp 3037 berm kant Babberich, t.h.v. nr. 77.
 • Lp 3038 berm kant Babberich, t.h.v. nr. 85.

Dijkweg

 • Lp 3081 berm kant Duiven, t.o. nr. 31.
 • Lp 3083 berm kant Duiven, t.h.v. nr. 23a.
 • Lp 3085 berm kant Duiven, t.h.v. nr. 19.
 • Lp 3087 berm kant Duiven, t.h.v. nr. 11.

Babberich

Middag

 • Lp 3504 t.o. inrit Dorpstraat 9
 • Bord u nadert een voorrangsweg t.o. nr.95, bij glasbol.

Zwanenwaay

 • Bord gesloten voor vrachtwagens t.o. nr.9, bij bussluis.

Emmerichseweg

 • Lp 3340 bij bord republiek Duitsland 1 km.

Angerlo

Parallelweg

 • Lp 6816 berm kant Rivierweg.
 • Lp 6813 berm kant Rivierweg.
 • Lp 6810 berm kant Rivierweg.
 • Lp 6808 berm kant Rivierweg.
 • Lp 6806 berm kant Rivierweg.
 • Lp 6804 berm kant Rivierweg.
 • 6801 berm kant Rivierweg.
 • Lp 6799 berm kant Rivierweg.

Mariëndaalseweg

 • Lp 6561 berm kant sportpark, voor nr. 15.
 • Lp 6560 berm kant sportpark, t.o. Akkerweg.
 • Lp 6559 parkeerplaats sportpark.
 • Schrikhek berm kant sportpark, naast bord bebouwde kom.

Ganzepoelweg

 • Lp 6762 berm kant industrieterrein, bij bord bebouwde kom Doesburg.
 • Lp 6763 berm kant woonwijk, bij plattegrondkast.
 • Lp 6767 berm bij woonwagen.
 • Lp 6768 berm t.o. woonwagen.

Giesbeek

Uitmeentsestraat

 • Lp 6065 berm kant Rivierweg, na weg naar Riverparc.
 • Lp 6067 berm kant Rivierweg, bij bord bebouwde kom.
 • Lp 6070 berm kant Rivierweg, bij plattegrondkast.
 • Lp 6074 berm kant Rivierweg, bij bord verboden te parkeren-herhaling.

Uitmeentsestraat

 • Lp 6076 berm kant Rivierweg.
 • Lp 6068 berm kant Rivierweg, lantaarnpaal met poster.

Meentsestraat

 • Lp 9427 berm kant Rhederlaag, t.o. nr. 117.
 • Lp 9426 berm kant Rhederlaag, t.o. nr. 113.
 • Lp 6150 bij nr. 5.

Zwalmstraat

 • Boom voor nr. 15.
 • Boom voor nr. 21.
 • Lp 6207 voor nr. 25.

Bingerdensedijk

 • Lp 6530 berm kant Rivierweg, bij gemaal.
 • Lp 6531 berm kant Rivierweg, bij bord gevaarlijke bocht.
 • Lp 6539 berm kant Giesbeek, bij paardenbak.
 • Lp 6541 berm kant Giesbeek, t.o. Tutenburgsestraat.

Lathum

Kerkstraat

 • Lp 6048 bij ingang kerkhof.
 • Lp 6044 bij nr. 16.
 • Lp 6043 bij nr. 22.
 • Lp 6041 bij nr. 31.

Koestraat

 • Paal berm kant Westervoort, t.o. inrit tussen nr. 1A en 3.
 • Lp 6057 berm kant Westervoort, t.o. nr. 1.
 • Lp 6058 berm op dijk, hoek Koestraat - Bandijk.
 • Bord doodlopende weg berm op dijk, hoek Koestraat - Bandijk.

Locaties spandoeken

Angerlo

 • Fietstunnel.

Babberich

 • Witte Kruis tegen over huisnummer 117.

Giesbeek

 • Plantsoen nabij bushalte Zwalmstraat.

Lathum

 • Koestraat/Rivierweg, groenstrook kant Giesbeek.

Zevenaar

 • Roodwilligen ter hoogte van huisnummer 118.
 • Platanenlaan, grasveld bij stroomkast.
 • Ringbaan-Oost ter hoogte van bord steden contact.
 • Methen tegen over huisnummer 4.
 • Diverse locaties in het centrum van Zevenaar.