Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Aankondigingsborden melden

Goed om te weten

Aankondigingsborden

Aankondigingsborden zijn sandwich- of driehoeksborden ter aankondiging van activiteiten, evenementen, theatervoorstellingen en goede doelen en voorlichtingscampagnes die in de gemeente Zevenaar plaatsvinden. Binnen de gemeente Zevenaar zijn 180 vaste locaties aangewezen. Eén aanvrager mag op maximaal 25 locaties borden plaatsen. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de 180 aangewezen locaties

Voor het plaatsen van aankondigingsborden aan de Babberichseweg, Beekseweg, Doesburgseweg (buiten bebouwde kom), Dorpstraat ( met uitzondering van gedeelte tussen Beekseweg en Emmerichseweg ) en de Rivierweg dient u contact op te nemen met het Provincieloket, postbus 9090, 6800 GX Arnhem, tel (026) 3599999, www.gelderland.nl.

 • Alle aankondigingsborden worden aan een lantaarnpaal (Lp) bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 • Niet meer dan 1 aankondigingsbord per lantaarnpaal plaatsen.
 • De lantaarnpalen zijn voorzien van een nummer en een gele band van 5 cm.
 • Per weg (cluster van 4) mag maar 1 aankondigingsbord worden geplaatst.
 • De aankondigingsborden mogen na 12.00 uur worden geplaatst en moeten de dag na de activiteit vóór 12.00 uur ’s ochtends zijn verwijderd.
 • Verkeersborden mogen door de aankondigingsborden niet aan het oog worden onttrokken.
 • De aankondigingsborden hebben een maximale hoogte van 1,5 meter en een maximale breedte van 1 meter.
 • De aankondigingsborden moeten zodanig worden geplaatst dat deze niet kunnen omvallen, omwaaien en/of hinder of schade veroorzaken voor derden.

Melding aankondigingsborden

Spandoeken

Spandoeken zijn bedoeld voor het kenbaar maken van goede doelen en voorlichtingscampagnes en activiteiten van Zevenaarse niet- commerciële instellingen die in de gemeente Zevenaar plaatsvinden. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de 10 aangewezen locaties.

 • De spandoeken mogen na 12.00 uur worden geplaatst en moeten daags na de activiteit vóór 12.00 uur ’s ochtends zijn verwijderd.
 • Verkeersborden mogen door de spandoeken niet aan het oog worden onttrokken.
 • De spandoeken in het centrum van Zevenaar dienen minimaal op 4,5 meter hoogte te hangen.
 • De spandoeken moeten zodanig worden geplaatst of opgehangen dat deze niet kunnen omvallen, omwaaien en/of hinder of schade veroorzaken voor derden.

Medling spandoeken

Spanframes

 • Spanframes zijn met de grond verankerde constructies waarin een doek of drager is bevestigd. Er mag alleen gebruik gemaakt worden van de 15 aangewezen locaties.
 • Opdrachtgever (gemeente Zevenaar) verstrekt de meldingen met betrekking tot spanframes aan de opdrachtnemer.
 • De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plaatsen van een doek of andere drager in de spanframes.
 • Spanframes zijn goed verankerd in de grond.
 • Spanframes zijn maximaal 2,7 meter breed en 2,1 meter hoog inclusief een minimale ruimte van 1,7 meter onder het frame.’

Melding spanframes

Locaties aankondigingsborden

Zevenaar

Arnhemseweg

 • Lp 3938 berm tussen weg en fietspad, kant Methen, bij bebouwde kom bord weggedeelte gemeentegrens – rotonde Roodwilligen.
 • Lp 503 berm tussen weg en fietspad, kant Rosorum, begin middengeleider weggedeelte rotonde Roodwilligen – kruispunt Ringbaan.
 • Lp 500 middengeleider, t.h.v. bushalte weggedeelte rotonde Roodwilligen – kruispunt Ringbaan.
 • Lp 501 middengeleider, bij route bord weggedeelte rotonde Roodwilligen – kruispunt Ringbaan.
 • Lp 1932 middengeleider, t.o. politiebureau, t.h.v. informatiebord.
 • Lp 1933 middengeleider, t.o. politiebureau, t.h.v. informatiebord
 • Lp 1936 middengeleider, t.o. Prins Mauritsstraat.
 • Lp 1937 middengeleider, t.o. Prins Mauritsstraat.
 • Lp 1945 trottoir, kant Zonegge, voor flat Herkendaal (Noordeinde).
 • Lp 1948 berm tussen weg en parallelweg, voor nr. 81.

Centrum

 • Lp 4226 hoek Arnhemseweg - Schievestraat.
 • Bord éénrichtingsverkeer Grietsestraat t.h.v. verzinkbare palen bij Big Apple.
 • Bord eenrichtingsweg Didamsestraat t.h.v. verzinkbare palen bij parkeerterrein.
 • Lp bruin, zonder nummer Stationsplein in groenstrook voor informatiebord bij bushalte.

Doesburgseweg

 • ANWB paal groenstrook kant Lentemorgen, t.o. WOK - Texaco.
 • Bord hondenuitlaatterrein grasveld kant Lentemorgen, t.o. Elsweide 7.
 • Lp 648 groenstrook kant Tatelaar, t.h.v. S.D.Z.Z..
 • ANWB paal groenstrook kant Tatelaar, t.o. Hunneveldweg.

Hunneveldweg

 • Lp 9458 berm tussen weg en fietspad, kant A12, voor hotel
 • Lp 9457 berm tussen weg en parkeerterrein, kant parkeerterrein, t.o. hotel

Noordeinde

 • Lp 774 berm tussen weg en fietspad, kant Lentemorgen, 2e lp vanaf verkeerslicht
 • Lp 777 berm naast weg, kant Schrijvershoek, t.h.v. Noordeinde nr. 102

Hengelder

 • Lp 9695 berm tussen weg en fietspad, kant tennisvelden, t.o. parkeerterrein sportpark Hengelder.
 • Lp 9690 berm tussen weg en fietspad, kant bebouwing, t.h.v. nr. 24.
 • Lp 9687 berm tussen weg en fietspad, kant bebouwing, t.h.v. nr. 30.
 • Lp 9682 berm tussen weg en fietspad, kant bebouwing, t.h.v. nr. 42.
 • Lp 9678 berm tussen weg en fietspad, kant A12, t.h.v. nr. 9
 • Lp 9668 middengeleider tussen Edisonstraat en 7poort
 • Lp 9663 middengeleider tussen 7poort en viaduct A12

Methen

 • Lp 9002 berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, t.h.v. nr. 8 weggedeelte rotonde Ringbaan Zuid – rotonde Groessenseweg.
 • Lp 8844 berm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat, t.o. ANWB bord weggedeelte aansluiting Ardèchelaan - spoorlijn.
 • Lp 8835 berm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat weggedeelte spoorlijn – kruispunt Mozartlaan
 • Lp 8825 berm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat weggedeelte kruispunt Mozartlaan – aansluiting Heerenmäten
 • Lp 8823 berm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat weggedeelte aansluiting Heerenmäten - kruispunt Mozartlaan.
 • Lp 8807 middengeleider voor Arnhemseweg.

Ringbaan-Noord

 • Lp 510 middengeleider tussen kruispunt Arnhemseweg en rotonde Spaansmaat.
 • Lp 512 middengeleider tussen kruispunt Arnhemseweg en rotonde Spaansmaat.
 • Lp 519 middengeleider tussen rotonde Spaansmaat en kruispunt Lentemorgen.
 • Lp 521 middengeleider tussen rotonde Spaansmaat en kruispunt Lentemorgen.
 • Lp 716 middengeleider tussen kruispunt  Lentemorgen en kruispunt Doesburgseweg
 • Lp 719 middengeleider tussen kruispunt  Lentemorgen en kruispunt Doesburgseweg
 • Lp 723 middengeleider tussen kruispunt  Lentemorgen en kruispunt Doesburgseweg

Ringbaan-Oost

 • Lp 729 middengeleider, t.o. Oosteinde 26 weggedeelte kruispunt Doesburgseweg – rotonde Didamseweg.
 • Lp 733 berm tussen weg en fietspad, kant Tatelaar, t.h.v. Peugeot garage weggedeelte kruispunt Doesburgseweg – rotonde Didamseweg.
 • Lp 742 berm tussen weg en parallelweg, kant Oosteinde, t.h.v. Oosteinde nr. 48 weggedeelte rotonde Didamseweg – rotonde Vondellaan.
 • Lp 751 berm tussen weg en fietspad, kant Schaapsdrift, t.h.v .Oosteinde nr. 90 weggedeelte rotonde Didamseweg – rotonde Vondellaan.
 • Lp 2959 berm tussen weg en fietspad, kant de Horst, t.h.v. Oosteinde nr. 142 weggedeelte rotonde Vondellaan – rotonde Hengelder
 • Lp 2953 berm tussen weg en fietspad, kant Oosteinde, t.o. brug naar sportpark Hengelder weggedeelte rotonde Vondellaan – rotonde Hengelder

Ringbaan-Zuid

 • LP 9011 berm kant Ooy, 5e Lp vanaf rotonde Methen weggedeelte rotonde Methen – kruispunt Molenstraat
 • Lp 9012 berm kant Ooy, 6e Lp vanaf rotonde Methen weggedeelte rotonde Methen – kruispunt Molenstraat.
 • Lp 9016 berm kant Ooy, t.o. zendmast Engeveldweg weggedeelte rotonde Methen – kruispunt Molenstraat.
 • Lp 9019 berm kant Ooy, t.h.v. inrit parkeerterrein Staring weggedeelte rotonde Methen – kruispunt Molenstraat.
 • Lp 9041 berm kant Zuidspoor, t.o. nr. 12 weggedeelte kruispunt Molenstraat – kruispunt Stationsplein
 • Lp 9043 berm kant Zuidspoor, t.o. nr. 6 weggedeelte kruispunt Molenstraat – kruispunt Stationsplein
 • Lp 9054 berm kant Oud Zevenaar, bij gemaal Polder weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg.

Ringbaan-Zuid

 • Lp 9054 berm kant Oud Zevenaar, bij gemaal Polder weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg
 • Lp 9059 berm kant Oud Zevenaar, bij bord bebouwde kom weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg.
 • Lp 9662 berm kant Oud Zevenaar, t.o. informatiebord weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg.
 • Lp 9065 berm kant Oud Zevenaar, nabij inrit Poelwijk weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg.
 • Lp 9067 berm kant Oud Zevenaar, t.o. Poelwijk weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg
 • Lp 9069 berm kant Oud Zevenaar, t.h.v. hoogspanningsmast weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg.

Groessenseweg

 • Lp 2459 berm kant spoor, voor Hoevestraat.
 • Lp 5250 berm kant spoor, t.o. wit huis.
 • Lp 5253 berm kant Methen, boven spoortunnel.
 • Lp 2469 berm kant Methen, t.o. transformator.

Pannerdenseweg

 • Lp 2438 berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, t.h.v. nr. 10.
 • Lp 2441 berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, bij nr. 14.
 • Lp 2443 berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, tussen nr. 16a en nr. 18.
 • Lp 2445 berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, t.h.v. nr. 20.

Oud- Zevenaar

Oud-Zevenaarseweg

 • Lp 3035 berm kant Babberich, t.o. nr. 82.
 • Lp 3036 berm kant Babberich, t.h.v. nr. 73.
 • Lp 3037 berm kant Babberich, t.h.v. nr. 77.
 • Lp 3038 berm kant Babberich, t.h.v. nr. 85.

Dijkweg

 • Lp 3081 berm kant Duiven, t.o. nr. 31.
 • Lp 3083 berm kant Duiven, t.h.v. nr. 23a.
 • Lp 3085 berm kant Duiven, t.h.v. nr. 19.
 • Lp 3087 berm kant Duiven, t.h.v. nr. 11.

Babberich

Middag

 • Lp 3504 t.o. inrit Dorpstraat 9
 • Bord u nadert een voorrangsweg t.o. nr.95, bij glasbol.

Zwanenwaay

 • Bord gesloten voor vrachtwagens t.o. nr.9, bij bussluis.

Emmerichseweg

 • Lp 3340 bij bord republiek Duitsland 1 km.

Angerlo

Parallelweg

 • Lp 6816 berm kant Rivierweg.
 • Lp 6813 berm kant Rivierweg.
 • Lp 6810 berm kant Rivierweg.
 • Lp 6808 berm kant Rivierweg.
 • Lp 6806 berm kant Rivierweg.
 • Lp 6804 berm kant Rivierweg.
 • Lp 6801 berm kant Rivierweg.
 • Lp 6799 berm kant Rivierweg.

Mariëndaalseweg

 • Lp 6561 berm kant sportpark, voor nr. 15.
 • Lp 6560 berm kant sportpark, t.o. Akkerweg.
 • Lp 6559 parkeerplaats sportpark.
 • Schrikhek berm kant sportpark, naast bord bebouwde kom.

Ganzepoelweg

 • Lp 6762 berm kant industrieterrein, bij bord bebouwde kom Doesburg.
 • Lp 6763 berm kant woonwijk, bij plattegrondkast.
 • Lp 6767 berm bij woonwagen.
 • Lp 6768 berm t.o. woonwagen.

Giesbeek

Uitmeentsestraat

 • Lp 6065 berm kant Rivierweg, na weg naar Riverparc.
 • Lp 6067 berm kant Rivierweg, bij bord bebouwde kom.
 • Lp 6070 berm kant Rivierweg, bij plattegrondkast.
 • Lp 6074 berm kant Rivierweg, bij bord verboden te parkeren-herhaling.
 • Lp 6076 berm kant Rivierweg.
 • Lp 6068 berm kant Rivierweg, lantaarnpaal met poster.

Meentsestraat

 • Lp 9427 berm kant Rhederlaag, t.o. nr. 117.
 • Lp 9426 berm kant Rhederlaag, t.o. nr. 113.
 • Lp 6150 bij nr. 5.

Zwalmstraat

 • Boom voor nr. 15.
 • Boom voor nr. 21.
 • Lp 6207 voor nr. 25.

Bingerdensedijk

 • Lp 6530 berm kant Rivierweg, bij gemaal.
 • Lp 6531 berm kant Rivierweg, bij bord gevaarlijke bocht.
 • Lp 6539 berm kant Giesbeek, bij paardenbak.
 • Lp 6541 berm kant Giesbeek, t.o. Tutenburgsestraat.

Lathum

Kerkstraat

 • Lp 6048 bij ingang kerkhof.
 • Lp 6044 bij nr. 16.
 • Lp 6043 bij nr. 22.
 • Lp 6041 bij nr. 31.

Koestraat

 • Paal berm kant Westervoort, t.o. inrit tussen nr. 1A en 3.
 • Lp 6057 berm kant Westervoort, t.o. nr. 1.
 • Lp 6058 berm op dijk, hoek Koestraat - Bandijk.
 • Bord doodlopende weg berm op dijk, hoek Koestraat - Bandijk.

Aerdt

Schoolstraat

 • RNW02209 t.o.v. hs.nr. 40
 • RNW00336 nabij hs.nr. 42
 • RNW00347 nabij. hs.nr. 44
 • RNW00340 nabij. hs.nr. 14
 • RNW003389 nabij. hs.nr. 20
 • RNW02214 nabij. hs.nr. 23

Kerkweg

 • RNW00335 nabij. hs.nr. 4
 • RNW00334 nabij. hs.nr. 19

Herwen

Michaëlstraat

 • RNW00483 nabij hs.nr. 4
 • RNW00482 nabij hs.nr. 2a (winkel)
 • RNW00480 nabij hs.nr. 2
 • RNW00486 nabij hs.nr. 16
 • RNW00485 nabij hs.nr. 14
 • RNW00484 Op hoek Mich.str en Martinusweg

Molenstraat

 • RNW01050 nabij Kompoort
 • RNW00369 nabij hs.nr. 1

Spijk

Spijkerweg

 • RNW01797 Nabij vóór kombord
 • RNW01798 Nabij achter kombord

Willibrordusweg

 • RNW01801 Nabij hs.nr. 11
 • RNW01809 Nabij hs.nr. 11

Voorstraat

 • RNW01806 t.o.v. hs.nr.5

Wardstraat

 • RNW01024 Nabij hs.nr. 16

Hofstraat

 • RNW01818 Nabij hs.nr. 2i

Kerkstraat

 • RNW ongenummerd Nabij brievenbus

Pannerden

Dorpsplein

 • RNW01847 Nabij hs.nr. 2 (winkel)
 • RNW01918 Nabij hs.nr. 4
 • RNW01842 Nabij hs.nr. 6
 • RNW01841 Nabij hs.nr. 11
 • RNW00038 Nabij Kerk (hoek met Schoolstraat/Kerkstraat)

Claudius Civilisstraat

 • RNW0161?  Nabij drempel vóór hs.nr. 2
 • RNW00259 Nabij hs.nr. 2
 • RNW02093 Nabij hs.nr. 3a

Hoogeweg

 • RNW01694 Nabij Burg. Cremersplein 1
 • RNW0175 Nabij hs.nr. ! (einde p.verbod)
 • RNW00055 Nabij hs.nr. 19e

Aerdtsestraat

 • RNW02441 Bushalte

Haspelstraat    

 • RNW00245 Nabij kombord*
 • RNW00251 Nabij hs.nr. 12

Schoolstraat

 • RNW01836 Nabij hs.nr 8

Kerkstraat

 • RNW00031 Nabij hs.nr. 4

Lobith

Middenstraat

 • RNW00925 t.o.v. hs. nr.20
 • RNW019181 Nabij hs.nr. 29
 • RNW02125 Middenstraat    Nabij hs.nr.11

Markt

 • RNW00932 Nabij hs.nr 13 (Prot.kerk)
 • RNW00939 Nabij hs.nr. 8 (bibliotheek)
 • RNW01535 Nabij hs.nr. 5 (gemeentehuis)

Komstraat

 • RNW00699 Hoek Komstraat/Smidstraat
 • RNW00702 Nabij hs.nr 9

Halvemaan

 • RNW00563 Nabij Anjerstraat 40*

Boterdijk

 • RNW00855 Tussen Tragelweg en viaduct

Gr. Ottoweg

 • RNW00595 Nabij Gr. Ottoweg 89c

Damstraat

 • RNW00911 Damstraat/Kwekerstraat

Tolkamer

Hoofdstraat

 • RNW01100 Nabij hs.nr 3
 • RNW01095 t.o.v. hs.nr 32

Binnenweg

 • RNW013691 Nabij hs.nr.2

Tolstraat

 • RNW01364  t.o.v. hs.nr. 4

Rijnstraat

 • RNW01343 Nabij hs.nr 13a/b
 • RNW02135 Rijnstraat/Burg.Daalderopstraat     Nabij parkeerplaats

Veerstraat/Europa-kade

 • RNW01420 t.o.v. Europa-kade 2

Verb.weg Zwarteweg/ ’s-Gravenwaardsedijk

 • RNW01375 t.o.v. winkel

De Krib

 • RNW01156 Nabij hoek De Krib/De Raai

Bijlandseweg

 • RNW01234 Nabij hs.nr. 25
 • RNW01230 Op hoek met Zwarteweg

Zwarteweg

 • RNW01376 Nabij ’s-Gravenwaardsedijk 96

Locaties spandoeken en frames

Spandoeken

Angerlo

 • Fietstunnel.

Babberich

 • Witte Kruis tegen over huisnummer 117.

Giesbeek

 • Plantsoen nabij bushalte Zwalmstraat.

Lathum

 • Koestraat/Rivierweg, groenstrook kant Giesbeek.

Zevenaar

 • Roodwilligen ter hoogte van huisnummer 118.
 • Platanenlaan, grasveld bij stroomkast.
 • Ringbaan-Oost ter hoogte van bord steden contact.
 • Methen tegen over huisnummer 4.
 • Zevenaar Centrum: Grietsestraat 2-12 (ter hoogte van bakkerij Godschalk)
 • Zevenaar Centrum: Grietsestraat 26 – 7 (ter hoogte van sporthuis Luising)
 • Zevenaar Centrum: Didamsestraat 25 a (ter hoogte van de Hema)
 • Zevenaar Centrum: Kerkstraat 13 a (ter hoogte van de Lijstencentrale)
 • Zevenaar Centrum: Nieuwe Doelenstraat / Markt 59 (ter hoogte van voormalig postkantoor)

Gereserveerde locaties (aantal: 7) in voormalig Rijnwaarden, nader te bepalen

Spanframes

Angerlo

 • Parallelweg

Babberich

 • Dorpstraat

Giesbeek

 • Zwalmstraat, nabij Rivierweg

Lathum

 • Koestraat, nabij Rivierweg

Zevenaar

 • Arnhemseweg (vanuit Duiven) na rotonde, bij Citer op het gras
 • Doesburgseweg (vanaf A12), na de Shell tussen de bomen op het gras
 • Ringbaan Oost richting Hengelder, 50 meter voor rotonde. Aan de rechterzijde op het gras, tussen de rijbaan en het fietspad
 • Ringbaan Zuid / Dijkweg. 50 meter van de rotonde af op het gras, aan zijde spoor
 • Zevenaar, Methen, rotonde Ringbaan Zuid

Gereserveerde locaties (aantal: 6) in voormalig Rijnwaarden, nader te bepalen